Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİnce, Metin
dc.date.accessioned2020-06-12T12:37:20Z
dc.date.available2020-06-12T12:37:20Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23272
dc.description.abstractGeçmişten günümüze sanat insanların hayatında bir şekilde varlığını korumuş ve giderek önem kazanmıştır. Sanat eğitiminin gerekliliği günümüzde yadsınamaz duruma gelmiş, bununla birlikte okul öncesi eğitimin çocukların eğitimine etkisi ve yararları anlaşılmış okul öncesi eğitimin önemi de giderek artmıştır. Okul öncesi eğitimin kapsadığı yaş grubu nedeniyle birçok öğrenme için kritik bir dönemdir. Bu dönemin (0-6 yaş), çocukların çizgisel gelişimi açısından önemli bir yaş aralığı olması, bu yaştaki çocukların sanat çalışmalarının incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte öğrenmede etkin rol oynayan temsile dayalı taklit ve öğrenme kavramlarının okul öncesi çocuklarının sanatsal çalışmalarındaki etkisinin saptanması okul öncesi çocuğunun sanatsal gelişimini en verimli hale getirilmesi ve bu alanda yapılabilecek bilimsel çalışmalara zemin oluşturması açısından oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı, 5 yaş grubu çocukların okul öncesi eğitimi sanat etkinliklerinde sanatsal temsile dayanan hangi taklit ve öykünme davranışlarını gösterdiklerinin, bu taklit ve öykünme davranışlarını sanat çalışmalarına nasıl yansıttıklarının aydınlatılmasıdır. Araştırma durum çalışması yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup araştırma verileri tematik analiz ile değerlendirilmiştir. Araştırma Şehit Seçkin Çil Anaokulu, beş yaş grubu çocukların sanat etkinlikleri ile sınırlandırılmıştır. Yapılan analizler ışığında, beş yaş grubu çocukların sanat etkinliklerinde oluşturdukları sanat ürünlerinde temsile dayalı taklit ve öykünme davranışı gösterdikleri bu bağlamda taklit ve öykünme davranışının ortaya çıkmasında özgün ürün oluşturmaya imkân sağlayan öğrenme ortamı, otorite yönlendirmesi, yakın çevrenin model alınması gibi birçok etkenin rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çevresel etkenlerin sanat çalışmalarına nasıl yansıdığına ilişkin detaylı bilgiler sunulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTakliten_US
dc.subjectMimesisen_US
dc.subjectOkul Öncesi Eğitimen_US
dc.subjectSanat Eğitimien_US
dc.title5 yaş grubu (48-60 aylık) çocukların sanat etkinliklerinde temsile dayanan taklit ve öykünmenin incelenmesine yönelik bir durum çalışmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorUysal, Sinem


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record