Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYüksek, Gökçe
dc.date.accessioned2020-06-22T08:23:19Z
dc.date.available2020-06-22T08:23:19Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23426
dc.description.abstractUlaştırma, bölgesel kalkınmayı hızlandıran, nüfus hareketliliğini arttıran, toplumsal gelişimi ve turizm gelişimini olumlu yönde etkileyen ve bireylerin ihtiyaçlarının giderilmesinde yardımcı olan bir sektördür. Ulaştırma türleri içerisinde yer alan demir yolu ulaştırması ise ulaştırma tarihi boyunca önemi korumuş bir ulaştırma türüdür. Demir yolu ulaştırması; günümüzde diğer ulaşım türlerinin rekabeti ve hızlı gelişimi karşısında bir gerileme trendi göstermiş olmasına rağmen, ekonomik ve toplumsal gelişmeyi sağlayan, toplu taşımayı gerçekleştiren, turizmde seyahatleri demokratize eden ve sosyal turizmi yaratan bir ulaştırma türü olarak önemini hala korumaktadır. Türkiye’de ise 2003 yılından sonra demir yolu ulaştırması, devlet politikası haline getirilmiştir. Dolayısıyla demir yolu ulaştırması ile ilgili hazırlanan kalkınma planları, stratejik planlar, demir yolu sektörünün gelişiminde büyük bir öneme sahiptir ve demir yolu ulaştırması ile ilgili çalışmaların bu politika ve planlar dâhilinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Dolayısıyla yapılan bilimsel çalışmaları inceleyerek sınıflandırmak ve mevcut durumu belirlemek gelecekte yapılacak olan bilimsel çalışmalara yol gösterecektir. Ayrıca dünyadaki teknolojik gelişmeler, mevcut durum, stratejik faaliyetler, yapısal değişimler temel alınarak yapılacak bilimsel çalışmalar, oluşturulacak politika ve hazırlanacak planlara da temel oluşturacaktır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yapılan demir yolu ulaştırması ile makalelerin profilini ortaya koymak, bu makalelerin demir yolu ulaştırması politika ve planlarının belirlenmesindeki rolünü tespit etmektir. Bu çalışma sonuçları, ileriki çalışmalara yol gösterecek ve hazırlanacak olan politika ve planların oluşturulmasında faydası olacak bilimsel çalışmaların hazırlanmasına katkı sağlayacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBibliyometrien_US
dc.subjectDemir Yolu Ulaştırmasıen_US
dc.subjectTurizm Ulaştırma Politikasıen_US
dc.titleTürkiye'de demir yolu ulaştırması alanında politika ve planlar ile bilimsel yayınlar arasındaki ilişkien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ababilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorYavuz, Nevin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record