Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Görsel sanatlar eğitimcisi yetiştirmede bir yöntem olarak yaratıcı drama: : eylem araştırması 

      Soğancı, İ. Özgür; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı; Gürkan Şenyavaş, Tuğba (Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
      Bilginin deneyimler yoluyla, yapılandırılarak öğrenilmesi yerine, sınırlı yanıtlar arasından tek doğruyu bulmaya yönelik, kısa vadeli bellek becerisi gerektiren sınav kaygılı öğrenme ortamı, bireyin yaratıcı düşünmesini ...