Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKıratlı, A. Dilek
dc.date.accessioned2020-06-26T08:43:10Z
dc.date.available2020-06-26T08:43:10Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23514
dc.description.abstractEğitim alanında son yıllarda yaşanan gelişmelerin, çağdaş eğitim uygulamalarını beraberinde getirdiği görülmektedir. Çağdaş eğitim sistemlerinin incelenmesi ile bu uygulamaların yapılandırıcı yaklaşımı ele alan ve öğrenci merkezli olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencileri eğitime doğrudan dahil ederek onlara yaparak yaşayarak öğrenme imkanı sunan, düşünmelerini ve sorgulamalarını temel alan ve onlara eleştirel bakış açısı kazandıran bu uygulamaların, öğrencilere aynı zamanda çevresinde var olan farklı yaşantı ve kültürlere saygılı olmayı ve geçmişini tanımasına imkan verdiği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda araştırmanın amacı görsel sanatlar dersinde müze uygulamalarına yer vererek, öğrenciler üzerinde farkındalık ve bilinç yaratmaya çalışmaktır. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği bu çalışma, sosyo ekonomik geliri ortalama düzeyde olan bir devlet ortaokulu 8. sınıf öğrencileri ile 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını müze uygulama çalışmalarına katılan 19 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak bilgi formu, okul içi ders uygulama ve müze uygulama dokümanları, yarı-yapılandırılmış görüşmeler, odak grup görüşme tutanakları ve alan yazın dokümanlarından yararlanılmıştır. Araştırmanın verileri betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiş ve tümevarımcı yol izlenmiştir. Araştırmanın bulguları kapsamında ''Sanatçıyı Anlamak'', ''Eserler ve Özellikleri'', ''Sanatı Anlamlandırma'', ''Birlikte Hareket'' ve ''Okul Dışı Eğitim'' olmak üzere beş ana temaya ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGörsel Sanatlar Eğitimien_US
dc.subjectGörsel Sanatlar Dersien_US
dc.subjectMüze Eğitimien_US
dc.titleOrtaokul 8. sınıf görsel sanatlar dersi müze uygulaması (İstanbul modern örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorŞanlıer, Aslı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record