Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-06-26T12:29:27Z
dc.date.available2020-06-26T12:29:27Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationSevim, C. (2017). Yemek kültürü ve sofra seramikleriyle etkileşimi. Sanat ve Tasarım Dergisi, 7 (2), 195-206.en_US
dc.identifier.issn2146-7692
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23517
dc.description.abstractİnsanın hayatı boyunca vazgeçemediği yaşamsal ihtiyaçlarından bir tanesi yemek yemedir. Yemekler ve kullanılan kaplar kültür ve geleneklere dayalı olarak tercihlere göre değişkenlik gösterir. İnsan, yemek ve yemek kabının ayrılmaz birlikteliği insanlık var olduğu sürece devam edecektir. Bu birliktelik sürecinde yemekler, yemek kapları, yemek kaplarının malzemeleri ve biçimleri teknolojik gelişmelerin paralelinde kültür, fonksiyonellik ve kişisel beğeniler doğrultusunda gelişmeler göstermiştir. Tarihsel süreçte cam, metal, taş, plastik, ahşap gibi birçok farklı malzeme ile yapılan yemek kapları karşımıza çıkmaktadır. Ancak yemek kabı olarak kullanılan en eski malzemelerden bir tanesi de seramiktir. Bu makalede yemek kültürünün artistik ve fonksiyonel sofra seramikleri ile etkileşimi incelenerek bu birlikteliğin günümüzdeki son durumu ve kullanıcıların beklentileri değerlendirilecektir.en_US
dc.description.abstractOne of the vital necessities that people can not give up throughout their lives is food. Meals and table ware may vary from one person to anohter considering individual preferences, cultural and traditional diferences. Te inseperable association of human beings, food and table ware will continue to exist as long as humanity exist. In the course of time, dishes, food containers, their shpaes and materials they are made from have changed due to the advancements in technology, cultural diversity, diferent traditions, personal preferences and functionality. In the history, there existed table ware made of glass, metal, stone, plastic, wood and many other materials avalaible in the past. However, one of the oldest materials used in making tableware is ceramics. Tis article sheds light into the interaction between the artistic and functional tableware ceramics and the food culture; states the present situation of this association of human beings, food and table ware; and finally evaluates the expectations of the users.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLezzeten_US
dc.subjectBeslenmeen_US
dc.subjectTasarımen_US
dc.subjectSeramiken_US
dc.subjectTasteen_US
dc.subjectNutritionen_US
dc.subjectDesignen_US
dc.subjectCeramicen_US
dc.titleYemek kültürü ve sofra seramikleriyle etkileşimien_US
dc.title.alternativeInteraction of ceramic tableware with food cultureen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSanat ve Tasarım Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümüen_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage195en_US
dc.identifier.endpage206en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorSevim, Cemalettin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record