Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBenligiray, Serap
dc.date.accessioned2020-07-02T07:25:11Z
dc.date.available2020-07-02T07:25:11Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23597
dc.description.abstractMeslek seçimi bireylerin yaşamlarını her yönden etkileyen önemli bir karardır. Bireylerin meslek seçimleri sırasında yetenekleri, ilgileri, mesleki değerleri, sosyo-demografik özellikleri, cinsiyetleri, psikolojik ihtiyaçları, aile ilişkileri, kişilik ve fiziksel özellikleri, seçenekler arasında yer alan mesleklerin özellikleri, rol-modeller, kariyer fırsatları, şans ve rastlantısal durumlar vb. gibi birçok faktör rol oynar. Ayrıca bu süreçte bireylerin öz yeterlilik ve belirsizlik algıları da oldukça önemlidir. Bireylerin meslek seçimlerini doğru biçimde yapabilmeleri için öz yeterlilik algı düzeylerinin yüksek, belirsizlik algı düzeylerinin düşük olmasına bağlıdır. Bu araştırmanın amacı, bireylerin mesleki alanlarını belirlerken öz-yeterlilik ve belirsizlik algılarının hangi ölçüde etkili olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda 263 Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü son sınıf işletme öğrencisine yüz yüze ve e-mail aracılığıyla anket uygulanmıştır. Araştırmanın betimsel istatistikleri ve değişkenler arası ilişkiler SPSS 20.00 programıyla analiz edilmiş; ölçeklerin doğrulayıcı faktör analizleri AMOS 22.00 programıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda son sınıf öğrencilerinin öz yeterlilik ve belirsizlik algı düzeylerinin yüksek olduğu; ancak öz yeterlilik ve belirsizlik algıları ile meslek tercihleri arasında bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖz Yeterliliken_US
dc.subjectBelirsizliken_US
dc.subjectMeslek Tercihien_US
dc.subjectÖz Yeterlilik Algısıen_US
dc.subjectBelirsizlik Algısıen_US
dc.subjectİşletme Öğrencilerien_US
dc.titleÖz yeterlilik ve belirsizlik algılarının mesleki tercihler üzerindeki etkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAksoy, Nergiz


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record