Advanced Search

Now showing items 1-3 of 3

  • Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde gerçekleşen depremlerin mekansal ve mekan-zamansal olarak incelenmesi 

   Peker, Kadir Özgür; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı; İçöz, Cenk (Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Depremler gerçekleşme sebepleri açısından incelendiğinde birçok faktör tarafından etkilenen karmaşık olaylardır. Gerek ilgilenilen bölgede bulunan fay hattı, gerekse depremlerin öncü şok, ana şok ve artçı şok gibi kendi ...
  • Mekansal ekonometrik modeller : mekansal hata modeli için robust tahminleme 

   Yeliz, Mert; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı; Yıldırım, Vural (Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Bu tez çalışmasında, öncelikle mekânsal istatistik, komşuluk matrisleri, mekânsal ekonometrik modeller ve modellerin klasik tahminleme yöntemleri incelenmiştir. Klasik tahminleme yöntemlerinin veri setinde aykırı değerler ...
  • Yaşam analizi için yeni dağılım aileleri ve istatistiksel özellikleri 

   Mert, Yeliz; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı; Arık, İbrahim (Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Birçok disiplinde önemli bir yere sahip olan yaşam analizi, belirli bir olayın gerçekleştiği zamana kadar geçen sürenin (başarısızlık süresi veya hayatta kalma süresi) analizi konularını kapsamaktadır. Dolayısıyla, rassal ...