Advanced Search

Now showing items 1-7 of 7

  • Anadolu seramiklerinde ölüm ve yas teması 

   Uludağ, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı; Polat, Şimel Berfin (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
   Yaşamın sonu, biyolojik fonksiyonların durması şeklinde tanımlanan ölüm, deneyime dair bilgi edinilmediğinden insanın en büyük bilinmezliği, korkusu ve karşısında çaresiz kaldığı bir olgudur. Tam bu noktada din, ölüm ve ...
  • Çağdaş seramik sanatında brütalist eğilimler 

   Uludağ, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı; Görür, Serpil (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
   20. yüzyılın başlarında teknolojinin gelişimi ile birçok disiplinde yenilikler meydana geldi. Beton ve çeliğin inşaat alanında kullanılması gibi yeni malzeme ve teknikler, mimari alanda gelenekselden uzak yaklaşımlar ...
  • Endüstriyel üretimde kullanılan alçı kalıpların seramik sanatındaki yeri 

   Kahraman, Duygu; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı; Arapoğlu, İlyas (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
   İnsanlığın varoluşundan itibaren en belirgin değişimin gelişim olduğu rahatlıkla gözlemlenmektedir. Seramik de teknik ve kavramsal açıdan insanlıkla eşzamanlı gelişimini sürdürmekte olan bir malzemedir. Bu bağlamda seramik ...
  • Mat makro kristal sırların araştırılması ve geliştirilmesi 

   Genç, Soner; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı; Öztürk Razi, Esra (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
   Artistik sır çeşidi olan kristal sırlar, uygulandığı seramik yüzeyi kattığı görsel etkilerle çekici kılmaktadır. Elde edilmesi uzun süreçlere dayanmaktadır. Pişirim sıcaklığı, programı ve sırın uygulanma şekli oldukça ...
  • Parçadan bütüne kırkyamanın seramik sanatında çağdaş yorumlamaları 

   Kahraman, Duygu; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı; Dal, Pelin (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
   Bu tez araştırmasında, Anadolu'daki tarihi Selçuklulara dayanan parçadan bütüne kültürel zenginlik olan kırkyamanın; günümüzde sadece kültürel miras olarak kalmayıp, geleneksel yapısını bozmadan varlığını sürdürmesi ve ...
  • Profillitin plastik çamur hazırlamada (kuvars yerine) kullanımının araştırılması (1200 °c ve 1280 °c) 

   Demir Oransay, Lale; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı; Kılıç, Sibel (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
   Seramik çamurları temelinde kil, kuvars ve feldspatın bir araya gelmesi ile oluşturulan bünyelerdir. Profillit, Türkiye'nin sahip olduğu önemli hammaddelerden biridir. Türkiye dünyada profillit üreten 10 ülke arasında 5. ...
  • Tekerlekli sandalye kullanıcısı olan bedensel engelliler için klozet tasarımı ve vitrifiye imalat sürecinde cad/cam sistemleriyle üretimi 

   Hakan, Ezgi; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı; Berkay, M. Tolga (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
   Tuvalet ve banyo kullanımı bedensel engelli kişiler için Türkiye'de olduğu gibi diğer ülkelerde de önemli sorun teşkil eden konuların başında gelmektedir. Bedensel engellilerin tuvalet ihtiyaçları bazı özel gereksinimleri ...