Advanced Search

Now showing items 1-9 of 9

  • Arkeolojik buluntular ve epigrafik belgeler ışığında Roma İmparatorluk döneminde Pamphylia'nın önde gelen kadınları 

   İznik, Erkan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Çiçek, Neslihan Mavi (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Eskiçağ toplumlarında kadının baskılanmış ve ötekileştirilmiş konumu, Roma İmparatorluk Dönemi itibariyle büyük değişiklikler göstermiştir. Bunun en önemli ör-neklerinin bir kısmı da Roma'nın hâkimiyeti altındaki Küçük ...
  • Bizans saray teşkilatı : protokol, memurlar, törenler 

   İznik, Erkan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Aslan, Yasemin (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bizans imparatorluğu, pagan kökenli Romalı bir komutan tarafından IV. yüzyılda kuruldu ve Grekçe konuşan, Ortodoks Hristiyan ve sarayda yetişmiş bir imparatorun döneminde XV. yüzyılda yıkıldı. Bu süre zarfında, imparatorlukta ...
  • Cumhuriyet döneminde gündelik hayat : yaz mevsimleri (1928-1938) 

   Yakut, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Şepitçi, Turan Sina (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Mevsimler insan hayatını etkileyen doğal döngülerdir. Kişi, her mevsim değişimi sırasında kendini ve hayatını yeni baştan kurgulama zorunluluğu hisseder. Bu, insanın hal ve hareketlerindeki çeşitliliğin nedenlerinden ...
  • Çok partili hayata geçişte muhafazakâr basının Kemalizm'e bakışı (1945-1960) 

   Yakut, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Köse, Sema (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türkiye'de 1945-1960 arası dönem hem çok partili hayata geçiş hem de CHP iktidarının el değiştirmesi dolayısıyla oldukça mühim bir sürece işaret eder. Öte yandan Soğuk Savaş'ın damga vurduğu iki kutuplu dünya düzeninde ...
  • Mehmed Cavid Bey ve İzmir suikastı 

   Yakut, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Yılmaz, Mustafa Tarhan (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İttihat ve Terakki Partisinin maliye politikalarının belirleyicisi olan Mehmed Cavid Bey'in hayatı ve hizmetleri hakkında çok sayıda çalışmalar yapılmıştır. Mehmed Cavid Bey, II. Meşrutiyet döneminde Selanik ve Çanakkale ...
  • Milli Şef döneminde devlet-köylü ve mülkiyet ilişkileri (1938-1950) 

   Yakut, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Demir, Seyit (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Atatürk'ün vefatı ile iktidara gelen İsmet İnönü ile başlayan Milli Şef Dönemi, Türk demokrasi tarihinde kendine has özellikleri olan bir dönem olarak bilinmektedir. Atatürk ilke ve inkılapları temelinde belirlenen yol ...
  • Roma İmparatorluk Dönemi'nde Synnada (Şuhut) kentinin sosyopolitik ve sosyokültürel yapısı 

   İznik, Erkan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Kara, Erkan (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Kuruluş söylencelerine göre Akamas isimli mitolojik kişi tarafından kurulduğu öne sürülen Synnada Kalkolitik Çağ'dan Hititler Dönemi'ne kadar yerleşim görmüş Güneybatı Phrygia'daki merkezlerden birisidir. Bölge sırasıyla ...
  • Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki buluntular ışığında Roma İmparatorluk dönemi Tekirdağ ve çevresi giyim kuşam kültürü 

   İznik, Erkan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Sezmez, Ersan (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Genel olarak Roma İmparatorluk Dönemi giyim-kuşam anlayışı ve Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki buluntular incelendiğinde, bölge halkının giyim kuşam kültürü hususunda kimi belirsizlikler olduğu anlaşılmaktadır. ...
  • Türkiye'de tek parti dönemi iaşe politikası 

   Yakut, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Çakır, Duygu (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Dar anlamda yedirip içirme, besleme manalarını ihtiva eden iaşe kavramı dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir. Zira kapitalizm öncesinde var olan toplumlar incelendiğinde kentlere hammadde ve gıda akışının sağlanmasının ...