Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-10-19T10:38:56Z
dc.date.available2020-10-19T10:38:56Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationBaran, H. (2020). Açık ve uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 28-40.en_US
dc.identifier.issn2149-2360
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/24965
dc.description.abstractBu araştırma açık ve uzaktan öğrenmede ölçme ve değerlendirme konusuna ilişkin bir derleme çalışması türündedir. Araştırma kapsamında “ölçme ve değerlendirme” ve “açık ve uzaktan eğitim” şeklinde belirlenen anahtar kelimeler kullanılarak alanyazın taraması gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda ilk olarak açık ve uzaktan öğrenmede ölçme ve değerlendirme türlerine ilişkin sınıflandırmalar tanıtılmıştır. Ardından açık ve uzaktan eğitimde kullanılan ölçme araçları hakkında bilgi sunulmuş, mega üniversitelerdeki ölçme ve değerlendirme yaklaşımları incelenmiştir. Yine, açık üniversitelerde değerlendirme sürecinde kullanılan ölçme araçlarının neler olduğu ve açık üniversitelerde ödev ve sınav yüzdeleri konularında bilgiler paylaşılmıştır. Son olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları ve ders geçme konusu ele alınmıştır. Araştırma sonucunda açık ve uzaktan eğitim sistemleri kapsamında gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin dünya genelinde, 21.yüzyıl öğrenenlerinin üst düzey düşünme becerilerinin değerlendirilmesine imkân sunacak niteliğe kavuşturulması gerekliliği ortaya konmuştur.en_US
dc.description.abstractThis research is a compilation study on measurement and evaluation in open and distance learning. Within the scope of the study, the literature review was carried out by using the words “measurement and evaluation” and “open and distance learning”. In this respect, firstly, classifications related to measurement and evaluation types in open and distance learning were introduced. Then, information was given about measurement tools used in open and distance education and measurement and evaluation approaches in mega universities were examined. Also, information was given about the measurement tools used in the evaluation process in open universities and the percentage of homework and examinations in open universities. Finally, Anadolu University Open Education Faculty examinations and courses are discussed. As a result of this research, it has been revealed that measurement and evaluation activities carried out within the scope of open and distance education systems should nable the evaluation of high level thinking skills of 21st century learners worldwide.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖlçme ve Değerlendirmeen_US
dc.subjectAçıktan ve Uzaktan Eğitimen_US
dc.subjectMeasurement and Assessmenten_US
dc.subjectOpen and Distance Educationen_US
dc.titleAçık ve uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirmeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAçıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage28en_US
dc.identifier.endpage40en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBaran, Hakan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record