Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorEripek, Süleyman
dc.contributor.authorGüneri, Mehmet
dc.date.accessioned2014-03-27T10:07:29Z
dc.date.available2014-03-27T10:07:29Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3163
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 6185en_US
dc.description.abstractAraştırmanın amacı, Kütahya İl merkezinde ilkokul üçüncü sınıflarda belirli bir okuma metnine göre öğrencilerin okuma düzeylerinin saptanmasıdır. Düzeylerin saptanması okuma ve okuduğunu anlama boyutlarında ele alınmıştır. Araştırma 1985-1986 öğretim yılı birinci döneminin sonunda yapılmıştır. Anılan öğretim yılında Kütahya İl merkezinde 25 ilkokul ve bu ilkokullarda 94 üçüncü sınıf bulunmaktadır. Bu okulların bulundukları bölgenin sosyoekonomik düzeyleri dikkate alınarak oranlı küme örnekleme yoluyla dokuz sınıf seçilerek araştırma örneklemi oluşturulmuştur. Araştırmada kullanılan okuma metni üçüncü sınıf Türkçemiz kitabı göz önünde bulundurularak danışma grubunca seçilmiş ve geliştirilmiştir. Araştırmanın başlıca bulguları şunlardır: 1. Öğrencilerin okuma hız puanlarının ortalaması 66.18, standart sapması 17.71, ortanca ve mod'u 62'dir. En düşük okuma hızı puanı, 31, en yüksek okuma hızı puanı 131 dir. a. Okuma hızı puanlarının ortalamaları kızlarda 68.73, erkeklerde 63. 64'dür. Standart sapmaları kızlarda 19.45, erkeklerde 17.14'dür. Buna göre okuma hızı puanları ile cinsiyet arasında kızlar lehine anlamlı bir fark vardır. b. Okuma hızı puanlarının ortalamaları üst sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerde 65.72, alt düzeydeki öğrencilerde ise 60.16'dır. Standart sapmaları üst sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerde 20.19, orta düzeydeki öğrencilerde 20.19, orta düzeydeki öğrencilerde 17.84, alt düzeydeki öğrencilerde ise 14.93'dür. Buna göre okuma hızı puanları ile sosyo-ekonomik düzey arasında anlamlı bir fark vardır. Sosyo-ekonomik düzey yükseldikçe okuma hızı puanları artmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkumaen_US
dc.subjectYeterlik testlerien_US
dc.titleİlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin geliştirilen bir okuma metnine göre okuma düzeylerinin saptanmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 62 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record