Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Cengiz Hakan
dc.contributor.authorDurmuş, Zübeyda
dc.date.accessioned2016-04-04T16:23:23Z
dc.date.available2016-04-04T16:23:23Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3308
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 173582en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, çevrimiçi eğitimde öğrencilerin gereklı olanak, yeterlik ve tutumlara sahip olup olmadıklarını, sahip oldukları olanak, yeterlik ve tutumları ile başarıları arasında bir ilişki olup olmadığını ve sahip oldukları olanak, yeterlik, tutumlar ve başarılarının cinsiyete göre değişip değişmediğini tespit ederek elde edilen bulgular ışığında öneriler sunmaktır. Araştırmada anket tekniği kullanılmış olup, anket 44 soru ve iki bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde yer alan ilk dokuz soru öğrencilerle ilgili kişisel bilgiler ve bilgisayar kullanımına yöneliktir. İkinci bölümde ise çevrimiçi ders alan öğrencilerin sahip oldukları olanak, yeterlik ve tutumlar la ilgili bilgilere ulaşmayı hedefleyen 35 maddeden oluşan Likert tipi ölçek bulunmaktadır. Verilerin istatistiksel çözümlemeleri SPSS programı aracılığıyla korelasyon ve t testi teknikleri ile yapılmıştır. Araştırmaya 2002-2003 öğretim yılında üçüncü sınıf okuyan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı (İÖLP) öğrencilerinden oluşan 70 kişilik bir grup denek olarak katılmıştır. Sonuç olarak, çevrimiçi eğitimde öğrencilerin başarılarıyla sahip oldukları olanak, yeterlik ve tutumları arasında doğrusal olmasına rağmen anlamlı bir ilişki çıkmamıştır. Araştırmanın bulguları, genel anlamda kız ve erkek öğrencilerin olanak, yeterlik ve tutumları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar destekli öğretimen_US
dc.subjectYükseköğretim -- Bilgisayar destekli öğretimen_US
dc.subjectUzaktan öğretim -- Bilgisayar destekli öğretimen_US
dc.subjectAkademik başarıen_US
dc.subjectÖğrenmeen_US
dc.titleÇevrimiçi eğitim uygulamalarına katılan öğrencilerin sahip oldukları olanak, yeterlik ve tutumları ile başarıları arasındaki ilişkien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 69 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record