Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKüçükyılmaz, Emine Aysın
dc.contributor.authorIşık, Hande
dc.date.accessioned2015-10-13T17:49:56Z
dc.date.available2015-10-13T17:49:56Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3380
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 457280en_US
dc.description.abstractOkulöncesi eğitim döneminde, okul ve aile arasında kurulacak işbirliği her eğitim döneminden çok daha önemlidir. Çünkü insan yaşamının en önemli ve kritik dönemi, okulöncesi dönem olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde verilen eğitim, çocuğun başarılı, sağlıklı, uyumlu ve mutlu bir yetişkin olarak hayata hazırlanmasında büyük rol oynar. Bir ülkenin geleceği olan çocukların yetiştirilmesi, eğitimi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi de, ancak sağlıklı okul-aile işbirliği ile sağlanabilir. Okulöncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen okul-aile işbirliği çalışmaları, çocukların okula kolay uyum sağlaması, ailedeki ve okuldaki eğitimin birbirini tamamlayıcı nitelikte olması, okul ve ev ortamında çocuğa gösterilebilecek farklı tutumların önlenmesi ve çocukların gelişimine çok yönlü katkıda bulunabilmesi noktalarında önem kazanmaktadır. Bu araştırma, okulöncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen okul-aile işbirliği çalışmalarının anne-baba görüşlerine dayalı olarak incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma tarama modelinde olup, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Eskişehir il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 20 ilköğretim okulunun bünyesindeki anasınıflarında çocukları eğitim gören 403 anne-baba üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, anne-babaların okulöncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen okul-aile işbirliği çalışmalarına ilişkin görüşlerini almak amacıyla 23 sorudan oluşan ve araştırmacı tarafından hazırlanan bir anketformu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin çözümü için öncelikle, anketlerdeki yanıtlar kodlanarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Araştırma verilerinin istatistiksel çözümlenmesi için "SPSS 13.0 for Windows" paket programı kullanılmıştır. Toplanan verilerin istatistiksel analizleri, frekans ve yüzde hesaplamaları tablolar halinde sunulmuştur. Araştırma sonucunda, okul tarafından en sık yer verilen çalışmaların, yüz yüze görüşmeler olduğu belirlenmiş, buna karşın telefon görüşmeleri, konferans ve seminerler, ev ziyaretleri, dilek-şikâyet kutusu ile aile tanışma ve kaynaşma toplantılarının hiçbir zaman düzenlenmediği görülmüştür. Okul-aile işbirliğini sağlamak amacıyla aileler tarafından pek fazla çalışmanın düzenlenmediği belirlenmiştir. Anne-babaların okul-aile işbirliği kapsamında düzenlenen çalışmalara genelde katılmaya çalıştıkları, en çok veli toplantıları ve öğretmenin görüşme talebi ile okul-aile işbirliği çalışmalarına katıldıkları görülmüştür. Ayrıca anne-babaların, okul-aile işbirliği çalışmalarına katılmama nedeni olarak en çok, zaman etkenini öne sürdükleri saptanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnababa-öğretmen ilişkilerien_US
dc.subjectOkulöncesi eğitimen_US
dc.subjectOkulöncesi eğitim -- Anababa katılımıen_US
dc.titleOkulöncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen okul-aile işbirliği çalışmalarının anne-baba görüşlerine dayalı olarak incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 91 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record