Now showing items 1-1 of 1

    • Akademik Jüri Ücreti Ödenmesindeki Sorunlar 

      Varcan, Nezih (Anadolu Üniversitesi, 2013)
      2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun yürürlüğe girdiği 1981 yılından 2012 yılına kadar, öğretim üyeleri; yardımcı doçentliğe atama, doçentlik sınavı ve ataması ile profesörlüğe yükselme aşamalarında görev yaparken bu ...