Now showing items 1-1 of 1

    • Mortgage! 

      Aybay, Aydın (Anadolu Üniversitesi, 2013)
      Mortgage sözcüğü, kavram olarak Anglo-Amerikan sisteminden gelmektedir. Kara Avrupası hukuk dilinde ‘ipotek’ kavramına karşılık gelen mortgage, bir ödünçten doğan alacağın borçlu tarafından geri ödenmesini güvenceye ...