Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorEdeer, Şemsettin
dc.contributor.authorErdoğmuş-Yerli, Melek
dc.date.accessioned2015-10-12T15:50:50Z
dc.date.available2015-10-12T15:50:50Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3697
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 450133en_US
dc.description.abstractSanat eğitimi, uygarlık tarihinin her döneminde değisik yaklaşımlarla ve aşamalarla eğitim sürecindeki yerini almıştır ve halen de almaktadır. Değişimin her alanda hızla hissedildigi günümüzde, sanat eğitimi beraberinde yenileşme çabalarını getirmektedir. Bu çabaların; dünyadaki gelişimin ve değişimin sanat eğitimcisi ve öğrencisi tarafından yakından takip edilmesiyle sonuç verdigi görülmektedir. Bunun gerçekleşmesinde, Türkiye'de sanat eğitimcisi yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına büyük görev düşmektedir. Bu kurumlardan mezun olan öğrenciler, iş alanı olarak branşlarında öğretmen olma imkanı elde ederler. Ayrıca Resim-iş Öğretmenliği Anabilim Dalı'ndaki öğrenciler lisans öğrenimleri dışında; 2. sınıf 3. yarıyıldan itibaren mezun olana kadar, seçtikleri ana sanat derslerinin doğrultusunda uzmanlaşarak farklı alanlarda da çalışabilirler. Bu uzmanlık alanlarından birini de Grafik Tasarım Anasanat ATL oluşturmaktadır. Bu Anasanat ATL derslerinin, 1. sınıfta temel ders niteligi taşıyan Temel Tasarım dersleri ile anlamlı bir ilgisi bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Resim-iş Öğretmenliği programında yer alan Temel Tasarım derslerinin, üst sınıflardaki Grafik Tasarım Anasanat ATL (atölye) derslerine etkilerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini; Türkiye'deki Egitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği programından seçilen 3 farklı üniversite oluşturmaktadır. Araştırma, Eskisehir-Anadolu Üniversitesi, İstanbul-Marmara Üniversitesi, İzmir-Dokuz Eylül Üniversitesi olmak üzere Grafik Tasarım Anasanat ögrencilerinden elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrenciler, her bir üniversiteden 20 olmak üzere toplam 60 olarak belirlenmiştir. Tarama modelindeki bu araştırmanın verileri, üç ayrı bölümden oluşan anketle toplanmıştır. Toplam 33 maddeden oluşan anketle; Grafik Tasarım Anasanat öğrencilerinin; Temel Tasarımın programdaki yeri, Grafik Tasarımla ilişkisi, dersin öğretim süreçleri ve öğretim elemanları hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde, SPSS (Statictical Package for he Social Sciennes) bilgisayar programından yararlanılmış ve istatiksel teknik olarak sayı ve yüzdeler tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlarla, Temel Tasarım derslerinde öğrencilerin çalışma ve performanslarının, Grafik Tasarım Anasanat dalındaki eğitimlerine etkileri belirlenmiştir. Grafik Tasarım alanında öğrencilerin yetkinliklerini temelden kazanabilmeleri için; Temel Tasarım Eğitimine gereken önemin verilmesinin ve bu dersin programda daha iyi işleyebilmesinin gerekliliği ortaya konmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResim -- Öğretimen_US
dc.subjectTasarım -- Öğretimen_US
dc.titleResim-iş öğretmenliği programındaki temel tasarım derslerinin, grafik tasarım anasanat atölye derslerine etkisine ilişkin öğrenci görüşlerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 90 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record