Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDurmuşoğlu Köse, Gül
dc.contributor.authorÜnal, Güler Acar
dc.date.accessioned2014-05-27T07:32:05Z
dc.date.available2014-05-27T07:32:05Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4044
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 10877en_US
dc.description.abstractYazılı anlatım çalışmaları öncesindeki etkinliklerin yazılı anlatım becerisini etkileyip etkilemediğini ve bu etkinliklerin yazılı anlatım becerisi içinde yer alan beş alt beceriyi -içeriğin sunulma biçimi (Content), kompozisyon planı (Organization), sözcük dağarcığı (Vocabulary), dilin kullanımı (Language Use) ve yazım kurallarının doğru, noktalama işaretlerinin yerinde kullanılıp kullanılmadığını (Mechanics)- hangi düzeyde etkilediğini belirleyebilmek için, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Öğretimi Ana bilim dalı 2-A ve 2-B sınıflarından her iki sınıfta 20 şer öğrenci olmak üzere 40 öğrenci seçilmiştir. Çalışmada iki kompozisyon konusu kullanılmıştır. Birinci kompozisyon konusunun verilmesinden önce, B grubunda konu hakkındaki okuma parçaları ve resimler üzerinde tartışılmış ve A grubunda ise yalnızca kompozisyon konusu verilerek yazmaları istenmiştir. İkinci kompozisyon konusunun yazılması öncesinde ise A grubunda konu hakkındaki okuma parçaları ve resimler üzerinde tartışılmış ve B grubunda yalnızca kompozisyon konusu verilerek yazmaları istenmiştir. 'The ESL Composition Profile' (Hugley, 1983: 140) kullanılarak elde edilen veriler, iki grup arasında ve grupların kendi içinde uygulanan iki ayrı yöntemde farklılık olup olmadığını belirleyebilmek amacıyla t-testi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular şöyledir: Öğrencilerin toplam puanlarında gruplar arasında ve grup içinde belirgin bir farklılık vardır. Toplam puanı oluşturan alt becerilerin puanlarına bakıldığında iki sınıf arasında ve grupların kendi içlerinde içeriğin sunul masında yazılı anlatım çalışmaları öncesindeki etkinliklerin puanları belir gin bir şekilde arttırdığı gözlenmiştir. Her iki grup kendi içinde incelendiğinde yazım kurallarının doğru, noktalama işaretlerinin yerinde kullana bilme becerisinin dışında diğer tüm yazılı anlatım alt becerilerinde -içeriğin sunulma biçimi (Content), kompozisyon planı (Organization), sözcük dağarcığı (Vocabulary), dilin kullanımı (Language Use)- yazılı anlatım önce si etkinliklerin öğrencilerin puanlarını belirgin bir şekilde artırdığını bu araştırma sonuçları açık bir şekilde göstermektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİngiliz dilien_US
dc.subjectTürk dili -- Kompozisyonen_US
dc.titleTeaching writing in EFL classes : a suggestion towards incorporating writing skill with speaking and reading skillsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVIII, 145 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record