Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇakır, Mustafa
dc.contributor.authorKuzu, Türkan
dc.date.accessioned2014-12-02T14:17:24Z
dc.date.available2014-12-02T14:17:24Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4103
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 138143en_US
dc.description.abstractHızla küreselleşen dünyada yabancı dile olan gereksinim de her geçen gün artmaktadır. Artık günümüzde bir değil bir kaç dilden söz edilmektedir. Zira bilginin kaynağına inmeyi olanaklı kılan yabancı dildir. Yabancı dil öğrenmenin yanında, onun sorunlarına da eğilmek bir zorunluluktur. Çünkü dil öğretimindeki sorunlar yabancı dile gereksinim duyulan andan itibaren ortaya çıkmış ve sürekli olarak çözümlenmeye çalışılmıştır. Yabancı dil öğretimindeki sorunlar kuşkusuz tek bir boyutta ele alınamaz. Öğrenci, öğretici, amaç, yöntem, araç-gereç, ortam, vb. olgular çok yönlü ele alınıp incelenmelidir. Günümüzde yabancı dil olarak Almanca öğrenen öğrencilerin sorunları daha çok okuma-anlama becerisi konusunda görülmektedir. Türkiye gibi amaç dil ülkesine uzak olan ülkelerde okuma-anlama becerisi ve buna bağlı olarak metinle çalışma birinci sırada öğretilmesi gereken bir konudur. Zira öğrenci yabancı olanla, metinler aracılığıyla bildirişime girmekte, yabancı kültürü, amaç dil ülkesini metinler yardımıyla öğrenmektedir. Dolayısıyla metinle çalışma alanında yeni yöntem ve tekniklerin uygulanması kaçınılmazdır. Araştırmada, özgün metinler aracılığıyla okuma-anlama becerisinin geliştirilmesinde grupla çalşma yönteminin geleneksel öğretim yöntemine göre öğrenci başarısına etkisinin ne olacağı saptanmaya çalışılmış ve grupla çalışma yöntemiyle çalışan öğrencilerin başarısının geleneksel öğretim yöntemiyle çalışan öğrencilerden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada, geleneksel öğretmen merkezli ders işleme biçiminden çok, işbirliğine dayalı, öğrenci-öğrenci etkileşimine yer veren ve okumaya sürekli bir işlevsellik kazandıran grupla çalışma yöntemi ve bu yöntemde özgün metinlerin kullanımı önerilmektedir. Böylece öğrenci gerçek anlamda okuma-anlama becerisi kazanabilecek ve onu okul dışı yaşamına aktarabilecektir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDil ve diller -- Öğretimen_US
dc.subjectOkuma (Yükseköğretim)en_US
dc.subjectOkuma kavrayışıen_US
dc.subjectAlman dili -- Öğretimen_US
dc.titleYabancı dil öğretiminde okuma-anlama becerisinin kazandırılmasıen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIV, 210 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record