Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGülmez, Gülnihal
dc.contributor.authorAslım, Veda
dc.date.accessioned2014-07-03T09:33:48Z
dc.date.available2014-07-03T09:33:48Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4166
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 195751en_US
dc.description.abstractSon yıllarda geliştirilen yeni iletişim ve bilişim teknolojileri, yaşamımızın tüm boyutlarını etkileyecek biçimde yaygın bir kullanım alanı bulmuş ve kaçınılmaz olarak eğitim ortamına da girmiştir. Bu yeni teknolojiler çok sayıda bilgiye ulaşmaya, dünyanın öbür ucunda bulunan biriyle iletişime girmeye, onunla bilgi paylaşmaya olanak vermekte dolayısıyla da öğrenme ortamı yaratmaktadır. Söz konusu iletişim ve bilişim teknolojileri arasında dijital televizyon, cep telefonu, cdrom... ve bunlardan en önemlisi internet bulunmaktadır. Internet çokortamlılık (ses, görüntü, yazı,...) ve interaktif olma özellikleriyle öğretim/öğrenim sürecini etkilemektedir. Bilgi arama, bilgi elde etme, bilgi yayınlama hizmetleriyle (Web, arama motorları), haberleşme hizmetleriyle (elektronik posta, tartışma grupları) ve etkileşim hizmetleriyle (sohbet odaları, video iletişim), internet, öğretmenin dersine hazırlanmasına veya öğrencinin öğrenmesine katkıda bulunmakta, özellikle de okulun, sınıfın dış dünyaya açılmasını sağlamaktadır. Kısacası, Internet öğretim/öğrenim alanında etkin bir rol oynamaktadır. Yabancı dil eğitiminin bu çerçeve dışında ka1ması olanaksızdır. Çünkü internet hizmetleri bir yabancı dili öğretmeye ve öğrenmeye çok elverişlidir. Zaten, yabancı dil eğitimi, araç-gereçlerini yenilemeye, teknolojiyi kullanmaya daima açık olmuş böylelikle de dili en uygun biçimde öğrencilere kazandırmaya çalışmıştır. Ancak, 70'li yıllardan beri yabancı dil öğretiminde en uygun yöntem olarak iletişimsel yöntemin benimsendiğini düşünürsek, yabancı dil eğitimi alanında etkin biçimde kullanılabilmesi için, internet'in öncelikle bu yöntemin ölçütlerine cevap verebilmesi beklenir. Yapılan literatür taraması sonucunda, bu yeni teknoloji dehasının verimli olarak kullanılacağı eğitim ortamlarının zaten iletişimsel yöntemlerce de benimsendiği görülmektedir. Ayrıca, aynı tarama sonucunda öğrencilerin internet'i Fransızca yabancı dili öğrenmek amacıyla bireysel bir araç olarak da kullanabilecekleri ortaya çıkmaktadır. Ancak, internet'in Fransızca yabancı dil eğitimine uygun olması onun sınıf içinde veya sınıf dışında kullanılmasına yeterli sayılacak bir etken değildir; öğrencilerin araca karşı tutumları da büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Fransızca yabancı dil öğrencilerinin internet'e karşı tutumlarını tespit etmek amacıyla Fransızca yabancı dili eğitimi gören 85 öğrenciye bir anket uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bilgiler, Fransızca dili öğrencilerinin internet'i bireysel olarak veya sınıf ortamında kullanmaya yönelik olumlu tavır sergiledikleri sonucuna ulaştırmıştır.en_US
dc.language.isofraen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFransız dili -- Öğretimen_US
dc.subjectDil ve diller -- Öğretim -- Bilgisayar ağı kaynaklarıen_US
dc.subjectInternet (Bilgisayar ağı) Eğitimdeen_US
dc.titleUsage d'internet dans l'enseignementen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 138 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record