Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDurmuşoğlu Köse, Gül
dc.contributor.authorÖztürk, Yusuf
dc.date.accessioned2018-08-31T11:11:53Z
dc.date.available2018-08-31T11:11:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4290
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 481823en_US
dc.description.abstractSöylem belirleyicileri sözlü söylem içerisinde bir dizi işleve sahiptir ve bir dilde edimbilimsel olarak yetkin olmak için önemlidir. Ancak, yabancı dil konuşurlarının söylem belirleyicileri kullanımında anadil konuşurlarından farklılaştığı bulgulanmıştır. Ayrıca, Türk İngilizce öğrenenlerin kullanımıyla ilgili alanyazın sınırlıdır ve mevcut araştırmalar planlı ve monolojik konuşmaya dayalıdır. Bu anlamda, bu çalışma (a) Türk ve İngiliz üniversite öğrencilerinin beş söylem belirleyicilerini (yani so, like, you know, I mean ve well) kullanımını araştırmayı ve (b) söylem belirleyicileri kullanımı ile konuşma akıcılığı arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. 50 Türk İngilizce öğretmenliği öğrencisi ile informal görüşmeler yapılmış ve bir İngiliz üniversitesinde oluşturulmuş anadil konuşuru derlemi edinilmiştir. Sonuçlar, Türk öğrencilerin bu belirleyicileri daha az sıklıkta kullandıklarını ve İngiliz öğrencilere göre bunların metinsel işlevlerini daha çok, kişilerarası/etkileşimsel işlevlerini ise daha az kullandıklarını göstermiştir. Türk 1. sınıf öğrencileri, dördüncü sınıf öğrencilerine göre, incelenen belirleyicileri daha sık kullanmışlardır. Ayrıca, Türk öğrencilerin bu belirleyicileri kullanımı ile konuşma akıcılıkları arasında orta düzey anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuçlar, ilgili alanyazın ışığında tartışılmış, öğretim ve gelecek araştırmalara yönelik çıkarımlar çalışmanın sonunda sunulmuştur.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİngiliz dili -- Söylem çözümlemesien_US
dc.titleDiscourse markers in native and non-native spoken English : a corpus-based comparison of Turkish and British University students’ employment of discourse markers in informal interviewsen_US
dc.title.alternativeAnadil ve yabancı dil konuşuru sözlü ingilizcesinde söylem belirleyicileri: türk ve ingiliz üniversite öğrencilerinin informal görüşmelerde söylem belirleyicileri kullanımının derlem temelli bir karşılaştırması.en_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVI, 170 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record