Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUzkurt, Cevahir
dc.date.accessioned2014-08-12T06:17:58Z
dc.date.available2014-08-12T06:17:58Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/456
dc.description.abstractKişisel değerlerin, pazarlama ve tüketici davranışları üzerindeki rolüne ilişkin önemli sayıda çalışma olmasına rağmen, kişisel değerler ile yeniliklerin benimsenmesi ilişkisini araştıran çok az sayıda çalışma yapılmıştır. Dolayısıyla bu çalışma, kişisel değerlerin tüketicilerin yenilikleri benimseme sürecindeki etkileri üzerine odaklanmıştır. İki değişken arasındaki etki ve ilişkiyi açıklamak için literatürdeki çalışmaların bulgularıyla da uyumlu olarak bir yapısal eşitlik modeli geliştirilmiştir. Araştırma sonuçları ise, kişisel değerlerin yeni ürünlerin benimsenme süreci üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir.en_US
dc.description.abstractAlthough there has been a fair amount of research on the role of personal values in marketing and consumer behavior, few studies addressed the relationship between personal values and adoption of innovations. This study focuses on the effect of personal values on consumers’ adoption of innovations. In order to determine the relationship and the effect, this study developes a structural equation model introducing relations between personal values and adoption of innovations consistent with previous studies. The result of this study shows that personal vales has effect on the adoption process for new products.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKişisel Değerleren_US
dc.subjectYenilikleri Benimsemeen_US
dc.subjectYeniliken_US
dc.subjectYeni Ürünen_US
dc.subjectYapısal Eşitlik Modelien_US
dc.subjectPersonal Valuesen_US
dc.subjectAdoption Of Innovationsen_US
dc.subjectInnovationen_US
dc.subjectNew Producten_US
dc.subjectStructural Equation Modelingen_US
dc.titleTüketicilerin Yenilikleri Benimseme Eğilimleri Üzerinde Kişisel Değerlerin Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effect Of Personal Values On Consumers’ Inclination To Adopt Innovationsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record