Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDurucasu, Hasan
dc.date.accessioned2014-08-12T06:39:57Z
dc.date.available2014-08-12T06:39:57Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/471
dc.description.abstractAğ akışları, çizge kuramının temel çalışma konularındandır. Ayrıt ve düğüm rotalama problemleri, ağ akış problemlerinin bir tipi olarak ele alınır. Zaman içinde, çizge kuramı başlığı altında incelenen ayrıt ve düğüm rotalama problemleri için özgün çözüm algoritmaları geliştirilmiştir. Öte yandan, bu problemlerin doğrusal programlama yaklaşımıyla da çözülebileceği bilinmektedir. Bu çalışmada ayrıt rotalama problemi olarak ortaya çıkan, bir polis devriye aracı için en iyi rota çözümünün bulunması konusu incelenmiştir; polis devriye aracı en kısa mesafeyi katedecek şekilde, belli bir bölgenin belirli cadde ya da sokaklarından herhangi bir yönde en az bir kez geçmek zorundadır. Öncelikle problem, doğrusal programlama yaklaşımı kullanılarak MS-Excel elektronik çalışma sayfası üzerinde modellenmiş ve sonra Excel-Çözücü yazılımı kullanılarak, modelin çözümleri elde edilmiştir. Sonunda, araç için en iyi rotalar belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractNetwork flows is the basic study subject of graph theory. Arc and node routing problems are considered as a type of network flows. In time, original solution algorithms have been devoloped for arc and node routing problems which are studied under the title of graph theory. On the other hand, it is known that these problems can also be solved by linear programming approach. In this study, finding the optimal routing solution for a patrol car, which is an arc routing problem, is studied; a patrol car should pass in certain streets in a specific area at least once in any direction by taking the shortest distance in total. Firstly, the problem is modelled on the MS-Excel electronic spreadsheet by using linear programming approach and then solutions of the model are obtained by Excel-Solver software. Finally, the optimal routings for the car are determined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇizge Kuramıen_US
dc.subjectAyrıt Rotalama Problemien_US
dc.subjectDoğrusal Programlamaen_US
dc.subjectEx- Cel-Çözücüen_US
dc.subjectGraph Theoryen_US
dc.subjectArc Routing Problemen_US
dc.subjectLinear Programmingen_US
dc.subjectExcel-Solveren_US
dc.titleBir Polis Devriye Aracı Rotasının Elektronik Çalışma Sayfası Modeli Yardımıyla Belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermining Optimal Routing Solution Of A Patrol Car With Electronic Spreadsheet Modelen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record