Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorCuraoğlu, Füsun
dc.contributor.authorAfara, Ahmad
dc.date.accessioned2017-10-23T10:08:10Z
dc.date.available2017-10-23T10:08:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4999
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstriyel Sanatlar Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 435616en_US
dc.description.abstractEvde, ilk – orta okul / liselerde, üniversitelerde, ofislerde ve atölyelerde kullanılan koltuklar ergonomik, antropometrik ve boyutsal olarak çok sayıda araştırmacı ve bilim adamı tarafından tartışılmış ve incelenmiştir. Oturma elemanlarının sorunlarını belirten büyük bir veri ve çalışmalar bulabiliriz (Kavramlar, Şartlar, ve oturma elemanlarının standart boyutları, vs...), Bu mevcut veriler bile, farklı mekanlarda gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz etkinliği desteklemek üzere tasarlanmış doğru koltuğun seçilmesinde ve seleksiyonunda bize yardımcı olması için kullanılabilir. Bu nedenle, tasarım stüdyosu koltukları daha önce bilim adamları ve araştırmacılar tarafından yüksek sesle tartışılmadı ve tasarım stüdyosu oturumu tartışılan herhangi bir resmi bilgi veya yayınlanmış veri yoktur. Dolayısıyla bu tezde amaçlanan, tasarım stüdyosundaki oturma elemanlarının problemlerini tartışmak ve bir tasarım çalışması yaparken tasarım öğrencisinin yaratıcılığı ve verimlilik üzerindeki etkisini belirtmek. Bir tasarım öğrencisi için, tasarım stüdyosundaki çalışması her zaman onu herhangi bir ürünle doğrudan etkileşime girmeye, ve kullanıcıların hissettikleri deneyimi, tasarım öğrencisini, yeni bir buluş yapmaya, inovasyon, ve ürün geliştirmeye yönelik tasarım problemlerine çözüm bulmaya teşvik eder. Bu vesile ile, tasarım stüdyosu pedagojinin bir aracı olarak, öğrencilere düşünceyi öğretmeye, yaratmaya, ışbirliği yapmaya, ve ıhtiyaç duydukları bilgi ve eleştirileri aldıktan sonra yeni ürün veya projeleri yenilemek üzere etkileşime girer. Tasarım öğrencileri, tasarım stüdyosu ve tasarım stüdyosu eğitiminin tanıtılması ve tartışılması, ikinci bölümün içeriği boyunca gerçekleştirilecektir. Zaman geçtikçe, bir koltuğun kullanılması kraliyet topluluğu tarafından kullanılmak üzere daha uzun süreyle sınırlıdır. Koltuklar, farklı dönemler boyunca üstün bir ürün tasarımı olmuştur, koltuk tasarımı, tarihi ve kültürel bir devrim geçirmiş ve tasarım ve üretim alanında evrimleşmiştir. Böylece, koltukların farklı türleri vardır, her biri farklı türde etkinlikler ve mekanlarda vücuda hizmet etmek ve desteklemek için tasarlanmıştır. Bundan sonra, bu tezin üçüncü bölümünde daha fazla açıklama yapılacaktır. Koltukların ergonomisi günümüzde 'popüler' bir kelimedir; antropometri fiziksel ergonomiye hitap ediyor; ergonomik koltukların sahiplerine en iyi imkânları sunmak, performans seviyesini yükseltmek, ve bir işi yaparken verimliliği artırmak demektir,antropometri fiziksel ergonomiyi ele alır. Koltuğun ergonomisi, antropometresi ve standart boyutlar, sağlık sorunlarını tehlikeye atmaktan kaçınmak için oturarak çalışan insan vücudunu geliştiren çalışma alanında insan sağlığı için yönergeler belirterek insan vücudunu destekleyen çözümleri tartışır ve bulur. Bundan dolayı, tasarım öğrencilerinin tasarım stüdyosundaki fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarını, tasarım stüdyosunda bir proje üzerinde çalışırken öğrenclerin yaratıcılık performans ve verimlilik seviyesini düşürebilecek bir kök olarak tartışıldı. Bu araştırmanın dördüncü bölümünde işaretlenmiştir. Yazarın iç mimarlık ve endüstriyel tasarım alanındaki eğitim geçmişinden, tasarım öğrencisinin tasarım stüdyosundaki yaratıcılık performansı ve verimliliğini, işbirlikçi, etkileşimli ve eğitici çalışma alanı olarak araştırdı; tasarım öğrencilerının, Düşünmek, kullanıcı hissi değerlendirmek ve deneyimlemek, duygusal bir davranış temelinden geliştirdi. Bununla birlikte, 1905-2015 yılları arasında dünyanın dört bir yanından tasarım okullarındaki oturma elemanlarını ve atölye çalışmalarını gösteren evrimsel bir tartışma elde edildi ve beşinci bölümde analiz edildi. Bu araştırma, iki çalışma türünde uygulanmıştır. İlk çalışma türü, amaçlı örnekleme yöntemi ile yürütülmüştür (purposive sampling method), Türkiye'de beş farklı resmi ve özel üniversitede 125 öğrencinin katılımıyla, kullanıcı deneyimi, duygusal davranışları, stüdyoda tasarım öğrencileri tarafından oturma elemanlarının kullanımından kaynaklanan sağlık sorunlarını değerlendirmek için, etik bir anket yapıldı. İkinci çalışma türünde, Türkiye'de bulunan 5 farklı tasarım okulundan 6 farklı koltuk ölçüldü ve analiz edildi. Analizi yapılan 6 koltuğun ortalama boyutunu gösteren bir boyutsal çalışma ile 3 farklı standart boyutlar karşılaştırıldı, ve bu karşılaştırma sonucunda aralarında ciddi boyut farklılıkları ortaya çıktı, bu farklılıklar altıncı bölümün içeriğinde gösterilmektedir. Son olarak, araştırma ve çalışma sonuçları, tartışma, sınırlamalar ve ileriki çalışmaların önerileri, yedinci ve sekizinci bölümde verilmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEndüstri tasarımıen_US
dc.titleThe impact of design studio's seating elements on the creative performance and the productivity of studentsen_US
dc.title.alternativeTasarım stüdiosundaki oturma elemanlarının öğrencilerin yaratacılık performansı ve verimlilik üzereindeki etkileri.en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXV, 120 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record