Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztürk, Nazmiye
dc.contributor.authorOrtega Alvarado, Isaac Arturo
dc.date.accessioned2018-05-04T10:35:20Z
dc.date.available2018-05-04T10:35:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5004
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstriyel Sanatlar Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 480269en_US
dc.description.abstractBu tez çalışması, birbirlerinin gelişimine katkıda bulunabilecek alanlar olarak değerlendiren sosyal inovasyon ve tasarım konularını ele almaktadır. Tasarım, endüstri sektörü içerisinde artık bilinen bir meslektir, ancak yeni bir düşünce dalgası, tasarımın, tasarımcılar tarafından genellikle tamamlayıcı, teknik bir inovasyon çalışması olarak görülen ve sosyal nitelik taşıyan sorunlara yönelik uygulanması gerektiği üzerinde durmaktadır. Bu doğrultuda, tez çalışmasında, tasarımcıların sosyal inovasyona nasıl daha iyi entegre edilebilecekleri hakkında görüş sunulmakta, tasarım rollerine ait kavramlarla ilgili çalışmaların literatür taraması yapılmaktadır. Ayrıca toplumsal inovasyon, tasarım ve sosyal yönler, tasarım pratikleri ile ilgili bilgiler de bu çalışmada yer almaktadır. Sosyal inovasyon, Portekiz’deki en gelişmiş sektörlerden biri olmasa da diğer sektörler arasında kendisine yer açmaya çalışmaktadır. Bu özelliğinden dolayı da saha çalışması için Portekiz’de 10 görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler yardımıyla çalışmanın, sosyal inovasyon ve geleceğe yönelik olasılıkları belirlemek üzere örnek bir vaka özelliği taşımakta olduğu ve tasarımcıları uyumlu bir biçimde bir araya getirmek amacıyla olası sonuçları ortaya koyduğu yönünde verilere ulaşılmıştır. Bununla birlikte bu örneklerin temel yönlerinin bir özeti sunulmakta ve tartışılmaktadır. Son olarak Portekiz’deki durumun ne olduğu ile ilgili genel bir açıklamada yer almakta ve çalışmada sosyal inovasyon alanında çalışmak isteyen tasarımcıların takip edebilecekleri iki olası yol üzerine öneriler sunulmaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEndüstri tasarımıen_US
dc.subjectTasarımen_US
dc.titleRoles of product designers in social innovation : cases from Portugalen_US
dc.title.alternativeSosyal inavasyonda ürün tasarımcılarının rolü : Portekiz örneği.en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage104 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record