Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİmir Şıklar, Emel
dc.contributor.authorSarıyıldız, Fahriye
dc.date.accessioned2015-07-01T09:53:56Z
dc.date.available2015-07-01T09:53:56Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5499
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 17824en_US
dc.description.abstractBankaların kredi satış öngörüsünde çoklu doğrusal regresyon çö- zümlemesinin uygulandığı bu çalışmada, ilk olarak regresyon kavramı ve çoklu doğrusal regresyon modeli üzerine genel bilgiler konu edil- miştir. Çoklu doğrusal regresyon modelinin varsayımları ve bu varsayım- lardan sapmalar açıklanmıştır. Gelecekte gerçekleşebilecek satış ge- lirleri, işletmelerin alacakları kararları etkilemekte, bu nedenle satış öngörüsünün yapılması gerekmektedir. Çalışmada öngörü amacıyla kullanılabilecek bir yöntem olan çoklu doğrusal regresyon çözümlemesi önce teorik olarak açıklanmıştır. Uygulama, bir hizmet işletmesi ürünü olarak belirlenen banka kredisinin satış öngörüsü yapılması konusundadır. Konuyla ilgili ola- rak elde edilen veriler, bir kamu bankasının yıllık faaliyet raporla- rından alınmıştır. Banka yöneticilerinin ve ilgili uzmanların konuya ilişkin görüşleri değerlendirilerek kredi satışını etkileyen faktörler belirlenmiş, sonuçta bu faktörler ele alınarak kredi satış öngörüsü yapılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKredi -- Yönetimen_US
dc.subjectRegresyon analizien_US
dc.titleBankaların kredi satış öngörüsünde çoklu doğrusal regresyon çözümlemesinin kullanımı ve bir uygulama denemesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 58 s.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record