Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Yücel
dc.contributor.advisorÖzcan, Ali
dc.contributor.authorGençten, Metin
dc.date.accessioned2018-03-23T14:38:08Z
dc.date.available2018-03-23T14:38:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5746
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 470549en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, fumed silika, TiO2, B2O3, ?- Al2O3, ?-Al2O3, gibsit, böhmit, asetonitril ve TiOSO4 maddeleri içeren vanadyum redoks bataryalara ait pozitif elektrolit çözeltileri hazırlanmış ve hazırlanan sistemler elektrokimyasal, spektroskopik ve termal olarak karakterize edilmiştir. Elektrokimyasal olarak katkı maddelerinin optimum oranları dönüşümlü voltametri ve elektrokimyasal empedans spektroskopisi yöntemleri ile belirlenmiştir. Kalem ucu grafit elektrot kullanılarak yapılan dönüşümlü voltametri analizlerinde tarama hızı optimize edilerek 20 mV/s olarak belirlenmiş ve elektrot yüzeyine kütle aktarımının difüzyonun yanında adsorbsiyonla da gerçekleştiği saptanmıştır. Ayrıca, çalışılan elektrotların yüzey morfolojisi ve kimyasal yapısı SEM, EDX ve XPS analizleri incelenmiştir. Optimum oranda katkı içeren sistemlerin şarj-deşarj testleri yapılmış ve en yüksek deşarj kapasitesi değerlerine sırasıyla 91,71; 91,19; 89,09 ve 86,19 mAh ile asetonitril, boroksit, fumed (dumanlı) silika ve ?-alümina katkılarını içeren elektrolit sistemlerinde ulaşılmıştır. Katkı maddelerini içeren elektrolit çözeltileri UV-VIS ile karakterize edilmiştir. Kullanılan katkı maddelerinin V(V) çözeltisinin termal kararlılığına olan etkileri -20, 25, 40 ve 60 °C'de incelenerek, bu katkı maddelerinin V(V) iyonunun çökme eğilimine olan etkileri belirlenmiştir. Bu kapsamda, 40 °C'de ve daha yüksek sıcaklıklarda fumed silika, TiO2, B2O3, ? -Al2O3, gibsit, böhmit ve TiOSO4 katkılarının vanadyum redoks bataryaların pozitif elektrolit bileşeni için çökme engelleyici ajanlar olarak kullanılabilecekleri sonucuna varılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleBazı katkı maddelerinin vanadyum redoks bataryalardaki pozitif elektrolitin elektrokimyasal davranışına olan etkilerinin incelenmesien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXXVI, 155 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record