Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzatay, Şehnaz
dc.contributor.authorPehlivan, Sacide
dc.contributor.authorSukan, Süha
dc.date.accessioned2014-09-17T05:44:12Z
dc.date.available2014-09-17T05:44:12Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/605
dc.description.abstractArtan dünya nüfusunun beslenmesine katkıda bulunmak ve verimliliği arttırmak amacıyla genetik olarak mo-difiye edilmiş (transgenik) bitki ve hayvan çeşitlerinin elde edilmesine yönelik çalışmalar büyük önem kazanmaya başlamıştır. Bu çeşitleri elde etmek amacıyla farklı yöntemler kullanılmaktadır. Genetik modifikasyonlar ile ürünlere değişik özellikler kazandırmak amacıyla çok sayıda araştırma gerçekleştirilmiştir ve halen bu konu ile ilgili . araştırmalar sürdürülmektedir. Genetik modifikasyonlar sonucu elde edilen ürünlerin insan sağlığı ve çevre üzerine olumsuz etkiler yaratabileceği düşüncesiyle, bu ürünlerdeki genetik modifikasyonların tespiti ve etkilerinin incelenmesi amacıyla değişik teknikler üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Bu amaçla PGR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) yöntemleri en çok tercih edilen yöntemlerdir. Son yıllarda, genetik modifikasyonlar ile elde edilmiş gıdaların üretiminin artması nedeni ile Amerika ve Avrupa ülkelerinde bu gıdalar ve bu gıdaların etiketlenmesi ile ilgili yasalar çıkarılmıştır. Bu doğrultuda gıdalardaki genetik modifikasyonların tespitinde kantitatif yöntemlere gereksinim duyulmuş ve farklı prensiplerde PCR teknikleri geliştirilmiştir. Ülkemizde de 4 Temmuz 2001, 1.Biyoteknoloji Danışma Kurulu Toplantısı’nda genetik olarak modifiye edilmiş ürünlerin piyasaya sürülmesi ve tescil edilmesine ilişkin yasa tasarıları hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractIntending to be of help for feeding the increasing world population and to increase productivity, studies for producing genetically modified (transgenic) plants and animals transgenics are starting to get importance. Different methods are used for producing these transgenics. Many researches were performed for gaining different specialities to products obtained by genetic modifications and still many researches abçut this subject are being performed. Research on different techniques for determining these genetic modifications and their effects, as if the ideas on the unwanted effects of genetically modified products to human health and environment. For this purpose, PCR (Polymerase Chain Reaction) methods are mostly prefered techniques. Recently, legislations are published about genetically modified foods and labeling foods in USA and European countries because production of genetically modified foods have increased. Therefore, there was a need for quantitative methods for determining genetic modifications on transgenic foods and so quantitative PCR techniques with different principles were performed. In Turkey, at 4 Temmuz 2001, Consultant Committee First Biotechnology National Meeting, negotiation have taken place about draft law of marketing and registration of genetically modified foods.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenetik Olarak Modifiye Edilmiş Organizmalar (Gmo)en_US
dc.subjectGenetik Olarak Modifiye Edilmiş Gıdalaren_US
dc.subjectPcren_US
dc.subjectDnaen_US
dc.subjectProteinen_US
dc.subjectToplumsal Önemen_US
dc.subjectGenetically Modified Organisms (Gmo)en_US
dc.subjectGenetically Modified Foodsen_US
dc.subjectPcren_US
dc.subjectDnaen_US
dc.subjectProteinen_US
dc.subjectSocial İmportanceen_US
dc.titleGenetik Olarak Modifiye Edilmiş Gıdalar, Genetik Modifikasyonları Oluşturma Yöntemleri ve Toplumsal Önemien_US
dc.title.alternativeGenetically Modified Foods, Methods For Genetic Modifications and Social Importanceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record