Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkkemik, Ünal
dc.contributor.authorGüzel, Sercay
dc.date.accessioned2014-10-08T05:31:19Z
dc.date.available2014-10-08T05:31:19Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/623
dc.description.abstractArkeoloji, Klimatoloji, Hidroloji, Jeomorfoloji gibi bilim dallarına hizmet eden dendrokronoloji, geçmiş dönemlerde yapılmış önemli ahşap binaların ne zaman yapıldığı ve hangi ağ aç türlerinin kullanıldığını saptamada da önemli katkılar sağlamaktadır. Tarihlendirme amacıyla, Kastamonu ilinin özellikle Küre dağları civanndaki köylerinde bulunan çeşitli yapılardan (toplam 30 örnek) ve aynı yöredeki canlı meşe ağaçlarından (toplam 10 ağ aç) alınarak, bir meşe ana kronoloji oluşturulmuş ve eski yapıların yapılış ve olası onarım tarihleri belirlenmiştir. Genellikle 18. ve 19. yüzyıllara tarihlenen yapılardan en eskisi olan Çamkışla Camisi, M.S.1741 yılına tarihlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, hem sekiz adet binanın yapılış tarihi belirlenmiş hem de 10 ağ açtan oluşturulmuş olan meşe ana kronolojisi, binalardan alınan 30 örnekle zenginleştirilmiş ve toplam 40 örnekten oluşan ve 1607-2001 yıllarım kapsayan bir meşe ana kronoloji oluşturulmuştur.en_US
dc.description.abstractDendrochronology, which serves to many scientific departments such as archaeology, climatology, hydrology, geomorphology, provides important information in dating of old buildings and identification of wooden materials, as well. For dating purpose, taking samples from the villages (totally 30 samples) and from living oak trees (totally 10 trees) around Küre Mountains in north of Kastamonu, an oak master chronology was constituted, and building and probable repairing times of the eight old constructions were determined. The old buildings were generally dated to 18th and 19th Century AD. The oldest one, Çamkışla Mosque, was dated to 1741 AD. As a result, both seven old building were dated and the oak master chronology (1607 AD -2001 AD) constructed using 10 trees was improved adding 30 samples taken from the seven old buildings.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDendrokronolojien_US
dc.subjectTarih Belirlemeen_US
dc.subjectMeşe Ana Kronolojisien_US
dc.subjectPınarbaşıen_US
dc.subjectUlusen_US
dc.subjectKastamonuen_US
dc.subjectDendrochronologyen_US
dc.subjectDatingen_US
dc.subjectOak Master Chronologyen_US
dc.subjectPınarbaşıen_US
dc.subjectUlusen_US
dc.subjectKastamonuen_US
dc.titleKastamonu Civarındaki Bazı Ahşap Yapıların Dendrokronolojik Yöntemlerle Tarihlendirilmesien_US
dc.title.alternativeDendrochronological Dating of Some Old Buildings Around Kastamonu Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record