Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBayrak, Coşkun
dc.contributor.authorSofuoğlu, Sezin
dc.date.accessioned2008-01-25T16:06:22Z
dc.date.available2008-01-25T16:06:22Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7010
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 450595en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Türkiye spor federasyonları yönetim kurullarında görevli kadın üyelerin, spor yönetimi hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırma, tarama modelinde yapılmıştır ve araştırmanın evrenini 2005-2006 sezonunda Türkiye spor federasyonları yönetim kurullarında görevli 21 üye oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanması için saha araştırma yöntemine uygun olarak anket uygulanmış ve var olan bilgilerin elde edilmesine çalışılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı aracılığı ile frekans ve yüzdelerle verilmiştir. Bu araştırma giriş, materyal ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın giriş bölümünde kuramsal bilgilere yer verilmiştir. Materyal ve yöntem bölümünde araştırmanın gerçekleştirilmesinde yapılan çalışmaların açıklanmasına ilişkin bilgilere yer verilmiş, elde edilen veriler bulgular bölümünde toplanmıştır. Tartışma ve sonuç bölümünde ise, araştırmada elde edilen bulgular ışığında tartışma ortaya konmuş ve kişisel bir sonuç çıkarılmıştır. Araştırmanın sonucunda, Türkiye spor federasyonları yönetim kurullarında görevli kadın üyelerin spor yönetimi hakkındaki görüşleri ortaya konulmuştur ve gelecekteki düzenlemelere ışık tutulmaya çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKadınlar -- Sporen_US
dc.subjectSpor -- Yönetimen_US
dc.titleTürkiye'deki spor federasyonları yönetim kurullarında görev yapan kadın üyeler üzerine bir çalışmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 58 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record