Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErtan, Hayri
dc.contributor.authorAkdoğan, Erkan
dc.date.accessioned2012-02-29T17:07:59Z
dc.date.available2012-02-29T17:07:59Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7025
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 65425en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, düzenli antrenman yapan halk dansçılar ile sedanterler arasındaki diz ekleminde oluşan eklem pozisyon duyusunun (proprıoceptıon) digitalgonyometre (DG) yöntemi ile belirlenmesidir. Çalışmaya katılan deneklerde vücut ağırlığının taşındığı (WB), vücut ağırlığının kısmi taşındığı (PWB) ve vücut ağırlığının taşınmadığı (NWB) pozisyonunda halk dansçılar ile sedanterler arasındaki eklem pozisyon duyusunun incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 15 halk dansçı ( Yaş ort: 21.33 ± 0.89, Antrenman yaşı ort: 3 ± 0.76 yıl), ve 15 sedanter (Yaş ort: 21,2 ± 0.75 yıl), olmak üzere toplam 30 erkek gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada, Dijital gonyometre (DG) kullanılarak üç farklı ölçüm pozisyonunda 15?, 30?, 45? ve 60? de dominant bacakta eklem pozisyon duyusu ölçümleri incelendiğinde vücut ağırlığını taşınmadığı sırt üstü pozisyonda (NWB) 45? ve 60? de, Halk dansçılar lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir (p ? 0,05). Vücut ağırlığının taşınmadığı sırtüstü (NWB) 15? ve 30? ile vücut ağırlığının taşınmadığı yüz üstü (NWB), vücut ağırlığının kısmi taşındığı (PWB) ve vücut ağırlığının taşındığı tek ayak ve çift ayak (WB) pozisyonlarında 15?, 30? 45? ve 60? de ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Sonuç olarak bu bulgulara göre her iki grubun diz eklemi pozisyon duyusunda anlamlı farklılık saptanmamıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKineziyolojien_US
dc.subjectDizen_US
dc.subjectİnsan hareketlerien_US
dc.titleHalk dansçılarında eklem pozisyon duyusunun (proprioception) incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 50 s. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record