Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBaşer, K. Hüsnü Can
dc.contributor.authorDemirçakmak, Betül
dc.date.accessioned2017-02-09T12:39:56Z
dc.date.available2017-02-09T12:39:56Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7203
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakognozi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 137997en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Türkiye'de doğal olarak yetişen ve Huş ağacı olarak bilinen 5 Betula türünün (b. pendula Roth, B. browicziana A. Güner, B. litwinowii Doluch., B. recurvata V. Vassil., B. medwediewii Regel) dal, yaprak ve tomurcuklarından su distilasyonu ile uçucu yağları elde edilmiştir. Miktarı az olan bitkisel materyal için ise Likens-Nickerson distilasyon-ekstraksiyon yöntemi uygulanmıştır. Uçucu yağların GC/MS analizleri yapılarak bileşimleri ortaya konmuştur. Uçucu yağdan bileşiklerin ayrılmasından başta OBSK olmak üzere kromatografik teknikler uygulanmıştır. İzole edilen bileşiklerin yapı tayinleri spektroskopik teknikler (UV, IR, MS, 1H-NMR ve 13C-NMR) ile gerçekleştirilmiştir. Betula uçucu yağlarından OBSK yöntemi ile B-karyofillen, a-humulen, 14-hidroksi-B-karyofillen (=a-betulenol), B-betulenal, 14-hidroksi-4,4,5-epoksi-B-karyofillen (Ba formu), 14-hidroksi-4,5-dihidro-B-karyofillen, karyofilla-8(14)-en-5-on, 4,5-dihidro-B-karyofillen-14-al ve izomeri ayrılmış ve yapıları aydınlatılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHuşağaçıen_US
dc.subjectUçucu yağlaren_US
dc.titleTürkiye'de doğal olarak yetişen Betula türlerinin uçucu yağ bileşimlerien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVII, 165 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record