Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKırımer, Neşe
dc.contributor.authorTabanca, Nurhayat
dc.date.accessioned2016-12-14T10:48:44Z
dc.date.available2016-12-14T10:48:44Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7214
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakognozi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 173738en_US
dc.description.abstractTürkiye Pimpinella uçucu yağlarının bileşimlerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, ticari önemi olan P. anisum dışındaki 18 tür doğadan toplandı. Meyve, meyvesiz herba ve kök olmak üzere üç kısma ayrılarak su distilasyonu ile uçucu yağları elde edildi. Uçucu yağların bileşimleri GK/KS, bileşiklerin relatif yüzdeleri ise GK ile belirlendi. Uçucu yağlarda tanımlanamayan bileşiklerin, izolasyonu için kolon kromatografisi, Yüksek Performanslı Flash Kromatografisi ve preparatif Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi teknikleri uygulandı. Elde edilen maddelerin yapı tayinlerinde UV, IR, NMR (lD-NMR; 1H, 13C, DEPT ve 2D-NMR; COSY, HMQC, HMBC), LC-ESI-FTMS ve EIMS yöntemlerinden yararlanıldı. İzole edilen yirmi bileşikten dört tanesi yeni [4-(2-propenil)-fenil anjelat, 4-(3-metiloksiranil)-fenil 2-metil butirat, aurean ve traginon] altı tanesi Umbelliferae familyası için yeni [4-(1-propenil)-fenil-2-metil butirat, diktamnol, 4,6-guaiadien, 4-(1-propenil)-fenil izobutirat, alismol ve 12-hidroksi-ß-karyofillen asetat] ve biri de Pimpinella cinsi için yeni [trans-izoosmorizol] maddelerdir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPimpinellaen_US
dc.subjectMaydanozgilleren_US
dc.subjectUçucu yağlaren_US
dc.titleTürkiye pimpinella türlerinin uçucu yağ bileşimlerien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIV, 155 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record