Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirayak, Şeref
dc.contributor.authorDali Ali, Faten
dc.date.accessioned2014-10-28T20:03:53Z
dc.date.available2014-10-28T20:03:53Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7336
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 195862en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, değişik 3-fenil-2-tiyokso-2,3-dihidrotiyazolo[4,5-d]pirimidin- 7(6H)-onlarla 2-Kloro-N-(sübstitüe-2-tiyazolil)asetamidler reaksiyona sokularak bazı 6-[N-(sübstitüe tiyazol-2- il)-2-asetamido]-3-aril-2-tiyokso-2,3-dihidrotiyazolo[4,5-d] pirimidin-7(6H)-on türevi bileşikler sentezlenmiştir. Elde edilen bileşiklerin yapıları elementel analiz ve spektral veriler yardımıyla aydınlatılmıştır. Bileşiklerin antibakteriyel ve antifungal etkileri incelenmiş ve kaydadeğer etki değerleri elde edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTiyazolleren_US
dc.subjectAntibakteriyel maddeleren_US
dc.subjectMantar önleyici etkenleren_US
dc.titleBazı 6-[N-(sübstitüe tiyazol-2-il)-2-asetamido]-3-aril-2 tiyokso-2,3-dihidrotiyazolo[4,5-d]pirimidin-7(6H)-on türevi bileşiklerin sentezi ve antimikrobiyal etkilerinin araştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage[V], 58 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record