Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Gazi
dc.contributor.authorDuman, Taşkın
dc.date.accessioned2012-02-24T17:42:54Z
dc.date.available2012-02-24T17:42:54Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7571
dc.descriptionTez (tıpta uzmanlık) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıpta Uzmanlıken_US
dc.descriptionKayıt no: 12086en_US
dc.description.abstractEser elementler ve epilepsi ilişkisini araştırmak amacıyla yapılan araştırmada çalışma grubunu antiepileptik tedavi almamış 26 hasta, kontrol grubunu 27 sağlıklı gönüllü oluşturmuştur. Hastaların 14'ü erkek 12'si kadındır.Grubun yaş ortalaması 30.77 olup en küçük hasta 9 en büyük hasta 79 yaşındadır. Hastalardan antiepileptik tedavidan önce, tedaviden bir ay sonra ve üç ay sonra kan alınarak serum çinko, bakır ve magnezyum düzeyleri atomik absorbsiyon spektrofotometri ile ölçüldü. Bulunan değerler birbirleriyle ve kontrol grubuna ait değerlerle istatiksel yöntemler kullanılarak karşılaştırıldı. Hastalar ve kontrollerde yapılan değerlendirmede yaş ile serum çinko, bakır ve magnezyum düzeyleri arasında ilişki bulunamamıştır. Serum çinko ve bakır düzeyleri cinsiyette farklılıklar göstermemiştir. Serum magnezyumu kontrollerde cinsiyet farkı göstermediği halde hasta kadınlarda erkeklerden yüksek bulunmuştur. Epileptik hastalarda serum çinko düzeyleri düşük, bakır düzeyleri yüksek, magnezyum düzeyleri ise kontrollerden farksız bulunmuştur. Hastaların serum çinko, bakır ve magnezyum düzeyleri üç aylık antiepileptik tedavi ile değişme göstermemiştir. Çalışmamız Epileptiklerde çinko düzeylerindeki düşüklüğün ve bakırdaki yüksekliğin antipileptik tedaviden değil, epilepsinin kendisinden kaynaklandığını göstermiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSaraen_US
dc.subjectSerumen_US
dc.subjectÇinkoen_US
dc.subjectBakıren_US
dc.subjectMagnezyumen_US
dc.titleEpileptik hastalarda serum çinko bakır ve magnezyum düzeylerinin antiepileptik tedavi öncesi ve sonrası değerlerien_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage55 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record