Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGür, Gürsel
dc.contributor.authorÇopuroğlu Demirdelen, N. Dilek
dc.date.accessioned2003-06-12T16:45:16Z
dc.date.available2003-06-12T16:45:16Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7637
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basın ve Yayın Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 151452en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Türk basının Gümrük Birliği sürecinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri hakkında tutumunun belirlenebilmesi için farklı siyasi kimliklere sahip Cumhuriyet, Hürriyet, Türkiye ve Zaman gazetelerinin ilgili konuda gönderdikleri iletilerin içerik analizi yöntemi ile çözümlenmesine çalışılmıştır. Böylece sosyal gerçeğin yazılı/açık içeriklerinin özelliklerinden, içeriğin yazılı/açık olmayan içerik özellikleri hakkında çıkarımlar yapılarak; basının bilgileri yönlendirme, yansıtma, kamuoyunu açıklama ve oluşturmada nasıl bir yol izlediği açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma sekiz bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde, araştırmanın neden yapıldığı, araştırmanın amaçları, önemi, varsayımları, sınırlılıkları ve yöntemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri; üçüncü bölümde, iletişim ve kitle iletişimi; dördüncü bölümde, yazılı basının özellikleri ve işlevleri; beşinci bölümde basın ve dış politika ilişkisi irdelenmeye çalışılmıştır. Altıncı bölümde, içerik analizi yöntemi anlatılmış; bu yöntemin araştırma materyaline uygulanması sonucu elde edilen bulgular ve yorumları yedinci bölümü oluşturmuştur. Sekizinci ve son bölüm ise, sonuç ve ileriye yönelik önerilerden oluşmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleTürk basınında Gümrük Birliği sürecinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri-içerik analizi çalışması-en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVI, 235 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record