Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHan, Ergül
dc.contributor.authorArslan, Sadık
dc.date.accessioned2003-05-22T16:29:09Z
dc.date.available2003-05-22T16:29:09Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7922
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 11957en_US
dc.description.abstractSavunma ekonomisiyle uğraşan uzmanların, caydırıcılığı makzimize etmek gibi bir amacı ve böyle bir çabayı gerçekleştirmelerine meydan okuyan bütçe sel ve diğer kaynak kısıtlamaları vardır. Ekonomist açısından, maksimum caydırılıcığı sağlayacak, bir stratejik misilleme kuvveti kurmak amacıyla, sınırlı miktarda bulunan füze, bombardıman uçağı, üs ve ikmal merkezlerinin en uygun bir bileşimini oluşturmakla, bir otomobilin üretilmesi için, sınırlı miktardaki lastik, plastik, çelik ve üretim tesislerinin,uzun dönem karları makzimize edecek bir bileşimi oluşturmak, aynı derecede ekonomik sorunlardır. Her iki durumda da bir amaç, amaca ulaşmayı engelleyen bütçesel ve diğer kaynak kısıtlamaları ile ekonomik etkinlik için, bir potansiyel vardır. Her ulus, ekonomistler tarafından sınıflandırılan, toprak, işgücü ve sermaye gibi kesin kaynaklara sahiptir. Bu kaynaklar toplumun, birbiriyle rekabet halinde bulunan; ulusal savunma, sosyal güvenlik, yüksek bir büyüme hızı ve daha yüksek bir hayat standardı gibi, pekçok ihtiyacını tatmin etmek için kullanılabilir. Eğer ekonomide tam istihdam varsa ulusal kaynaklardan savunmaya daha fazla pay ayrılması, sosyal güvenlik proğramlarına daha az kaynak ayrılmasına yolaçacaktır. Savunma piyasasında ve savunma sanayiinde, üretici olarak birkaç büyük firma ile alıcı olarak sadece devletten oluşan, bir piyasa ve endüstri yapı sı bulunmaktadır. Böyle bir durum, savunmaya yönelik üretime, aksak rekabetçi koşulların hakim olmasına yolaçmaktadır. Bu sorunlar Türkiye için de geçerlidir. Yapılan çalışmada savunmayla ekonomi arasındaki ilişkiler araştırılmaya çalışılmıştır. Türkiye askeri teknolojinin hızla gelişmesi dolayısıyla, demode olan silah ve harp donanımlarını,modernize etmek zorunda kalmıştır. Bu nedenle kendi ulusal savun ma sanayiini geliştirmeye çalışmaktatır. Türk Savunma Sanayii' nin gelişmesi, büyük ölçüde İmalat Sanayii'nin performansına bağlıdır. Türk Savunma Sanayii pekçok ekonomik ve teknolojik sorunla karşı karşıya bulunmasına rağmen, bu sorunlar çözüldüğünde arzulanan performansa ulaşabilecektir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSavunma sanayiien_US
dc.titleSavunma ekonomisi çerçevesinde Türk Savunma Sanayiien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 140 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record