Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBüker, Semih
dc.date.accessioned2013-01-02T15:11:12Z
dc.date.available2013-01-02T15:11:12Z
dc.date.issued1972
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7929
dc.descriptionTez (doktora) - Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 99513en_US
dc.description.abstractTezimizin girişinde yatırım ile ilgili kavramlar, yatırımların işletmeler ve Türkiye ekonomisi bakımından önemi üzerinde durduk. Daha sonra, işletmelerin yatırım kararlarını etkileyen, alternatif yatırım fırsatları arasında seçim yapmada kullanılan kriterler ve bu kriter- lerin karşılaştırılması üzerinde durduk. Türkiye'de yatırım kararlarının dayandığı esaslar, tezimizin daha önceki bölümlerinde incelediğimiz teorik esaslardan bazı nokta- larda farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların Türk işletmeleri- nin özelliklerinde aramak gerekir. Teorik esaslarını incelediğimiz, yatırım kararlarını etkileyen etkenler ve alternatif yatırım fırsat- ları arasında seçim yapmada yararlanılan kriterler öncelikle, halka açık anonim şirketler için gerçerlidir. Çünkü, hisse senetleri halka satılan anonim şirketlerde amaç, şirketin toplam değerini en yükseğe çıkarmaktır. Bu amaç, özellikle sermaye maliyetinde ve sermaye maliye- tinin esas alındığı değerleme kriterlerinde üzerinde durulmayı gerek- tirir. Böyle olunca, gördüğümüz teorik esasları Türk işletmelerinde aynen uygulamak mümkün olamamakta, Türk işletmelerinde incelediğimiz etkenler dışında, etkenler yatırım kararları üzerinde etkili olmakta- dır. Bunun nedenlerini incelediğimizde şu noktalar ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde, modern işletmeciliğin gerektirdiklerini uygulayan ve modern üretim tekniğindeki yenilikleri izleyen, çok az da olsa, teşebbüsler vardır. Bunun dışında kalanlar, yeteri kadar teknik ve işletmecilik bilgisinden yoksun ve finansman olanakları sınırlı te- şebbüslerdir. Kamu iktisadi kuruluşları da ayrı bir üretim topluluğu olarak Türk ekonomik hayatında yer almıştır. Türkiye'deki çok sayıda, dağınık, küçük ve verimli olmayan teşebbüsler sermaye kaybına yol açmakta, bundan hem milli ekonomi hem de müteşebbüsler zarar görmektedir. Sermaye kaybının önlenebilmesi, kullanılabilir kaynakların yurt ekonomisi yararına kullanılabilmesi arzusu devlet müdahalesini gerektirmiştir. Kıt olan kaynakların Kalkınma Planı ve Yıllık Prog- ramlarda gösterilen alanlardaki yatırımlara kanalize edilmesi ve böylece kalkınmanın gerçekleştirilmesi için merkezi bir otorite ola- rak Teşvik ve Uygulama Dairesinin elindeki aletlerden yararlanılmak- tadır. Yurdumuzda işletmelerin planlı çalışma alışkanlığında olma....en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSermaye yatırımları -- Karar vermeen_US
dc.subjectSermaye yatırımları -- Karar verme -- Türkiyeen_US
dc.titleİşletmelerin finansal yönetiminde yatırım kararlarıen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 200 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record