Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOktay, Nüvit
dc.contributor.authorKoyuncu, Nevin
dc.date.accessioned2014-05-15T14:09:53Z
dc.date.available2014-05-15T14:09:53Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8180
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 138587en_US
dc.description.abstractYatırımların kiralama yoluyla finansmanı olarak tanımlayabileceğimiz finansal kiralamanın ilk uygulaması ABD'de olmuş, daha sonra diğer ülkelere yayılmıştır. Dünya ekonomisinde oluşan kriz ve şoklar, işletmelerin uygun koşullarla kredi sağlama imkanlarını ortadan kaldırmıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler zaten yetersiz sermaye birikimine sahip olduklarından, yatırımlarının finansmanında çok büyük sorunlarla karşılaşmışlardır. Tüm bu olumsuz gelişmeler, finansal kiralamanın alternatif bir finansman yöntemi olarak gün geçtikçe gelişip ilerlemesine, yayılmasına sebep olmuştur. Türkiye gibi tasarrufların yetersizliği nedeniyle gelişmenin kısıtlı kaldığı ekonomilerde, yeni finansman yöntemlerinin uygulanması bir zorunluluktur. Bu nedenle 1985 yılında Finansal Kiralama Kanunu çıkarılarak, kiralama işlemleri düzenlenmiş ve finansman güçlüğü çeken işletmelere yeni bir kaynak sunulmuştur. Bir takım mali teşviklerle de Türkiye'de yerleşmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFinansal kiralama -- Türkiyeen_US
dc.titleTürkiye'de finansal kiralamaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 76 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record