Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHan, Ergül
dc.contributor.authorGedikoğlu, Selda
dc.date.accessioned2015-10-16T15:40:21Z
dc.date.available2015-10-16T15:40:21Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8291
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 341520en_US
dc.description.abstractSürdürülebilir ekonomik büyüme kavramı ekonomik istikrarın sağlanması için üzerinde en çok durulan ve gelecekte de aynı önemi taşıyacak olan bir kavramdır. Bu sebeple geçmişten günümüze dek ekonomik büyümeyi istikrarlı ve sürdürülebilir hale getirmeye çalışan gelişmekte olan ülkelerin dış finansman gereksinimi kaçınılmaz olmuştur. Özellikle 1980'li yıllardan itibaren dünya genelinde sermaye piyasalarından borçlanma imkanı kalmayan ve ciddi finansal krizler yaşayan söz konusu ülkelerin dış finansman amacıyla başvurduğu kredi kuruluşlarından birisi de IMF'dir. IMF'nin kuruluş amacı; üye ülkelerin ödemeler dengesi sorunlarının çözümü için belirli koşullar altında kredi sağlamak olmuştur. Ancak zaman içerisinde Fon'a kredi için başvuran gelişmekte olan ülkelerin içinde bulunduğu derin yapısal sorunlar, Fon'un kredi politikasının değişmesine sebep olmuş ve talep yönlü istikrar politikalarından arz yönlü yapısal reform uygulamalarına geçiş yaşanmıştır. Bu politika değişikliğindeki amaç, IMF eski başkanı Michel Camdessus'un 11 Temmuz 1990 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey'in Cenova Toplantısında belirtmiş olduğu gibi; kredi için başvuran ülkelerin yapısal çarpıklıklarının giderilmesi ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanmasıdır. Çalışmada, uygulanan yapısal reformların yapısı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme üzerindeki etkinliği bölgeler ve ülkeler bazında veriler ele alınarak araştırılmıştır. Türkiye için ise VAR modeli kullanılarak uzun dönem ekonometrik analiz çerçevesinde test edilmiştir. Gerçekleştirilen testler ve tahmin edilen model yapısal reform uygulamalarının, kısa dönemde daraltıcı etkiler yaratabileceğini ancak uzun dönemde ekonomik büyüme üzerinde kalıcı etkiler yaparak sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanmasında olumlu gelişmelere yol açacağını göstermektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkonomik istikraren_US
dc.subjectEkonomik istikrar -- Türkiyeen_US
dc.subjectSürdürülebilir kalkınmaen_US
dc.subjectSürdürülebilir kalkınma -- Türkiyeen_US
dc.titleIMF destekli yapısal reformların sürdürülebilir ekonomik büyüme üzerindeki etkinliği ve Türkiye için test edilmesien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 191, [14] y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record