Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞahin, Mehmet, 1943-
dc.date.accessioned2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.available2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.issued1981
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8706
dc.descriptionTez (doçentlik) - Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 99654en_US
dc.description.abstractGünümüzde, yönetim alanında ''sistem yaklaşımı'', yönetim teknolojisi alanında ise ''bilgisayar çağı'' yaşanmaktadır. Türkiye işletmelerinde de bu hedefe yönelinmiştir. Bu alanda yapılacak her çalışma, aradaki açığın biraz daha kapanmasına yardımcı olacaktır. ''Yönetimde Bilgisayar Desteği ve Örnek Karar Modelleri'' adı verilen çalışmada, işletmecilik sorunlarına ilişkin örnek bilgi- sayar modelleri geliştirilerek, çağdaş yönetim teknolojisine yönelmiş Türkiye işletmeciliğine belirli bir katkıda bulunabilme amacı güdülmüştür. Bu amaca ulaşabilmek için çalışma iki bölüme ayrılarak, Birinci Bölüm'de İkinci Bölüm'ün temellerinin oluşturulması öngörül- müştür.''Yönetimde Bilgisayar Desteği'' başlığını taşıyan Birinci Bölüm'de çağdaş yönetim anlayışı ana çizgileriyle belirtildikten sonra, niceliksel yönetimin en belirgin eylemleri olan karar alma, uygulama, karşılaştırma ve düzeltici eylemlerde bulunma konularına değinilmiştir. Daha sonra da, yönetimde bilgisayar desteğinin önemi vurgulanmıştır. Bu arada, İkinci Bölüm'de sık sık sözü edilecek olan ''bilgisayar programı'', ''bilgisayar girdisi'' ve ''bilgisayar çıktısı '' kavramları da açıklığa kavuşturulmuştur. Çalışmanın İkinci Bölümü ''Örnek Karar Modelleri'' başlığını taşımaktadır. Bu bölüm, Türkiye'de eksikliği şiddetle duyulan, bilgisayara dayalı karar modellerinin nasıl geliştirilebileceği konusuna ayrılmıştır. Bu amaçla, dört ayrı işletmecilik sorununa ilişkin dört genel bilgisayar modeli geliştirilerek, bu modellerin bilgisayar programları hazırlanmış ve bu programlardan nasıl yararlanılabileceği, gerçek uygulamalarla gösterilmeye çalışılmıştır. Böylece, hangi işletmenin verisi olursa olsun, programların hiç aksamadan işleyebileceği ve istenen sonuçları düzenli bir biçimde hesaplayıp verebileceği ortaya konulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKarar verme -- Bilgi işlemen_US
dc.subjectYönetim bilimien_US
dc.titleYönetimde bilgisayar desteği ve örnek karar modellerien_US
dc.typeassociateProfessorThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageV, 235 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record