Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBektöre, Sabri
dc.contributor.authorTülübaş, Özlem
dc.date.accessioned2015-12-04T14:35:53Z
dc.date.available2015-12-04T14:35:53Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8936
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 118426en_US
dc.description.abstractÇalışmamızın birinci bölümünde; tüketicinin korunması kavramı, tüketicileri korumanın zorunluluğu, bu amaçla çıkarılan T.K.H.K’nun amaç ve kapsamı, tüketicilerin korunmasının dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişmeleri ile tüketicilerin şikâyetlerinin çözümlenmesi için başvuruda bulunabilecekleri Türkiye’de ki tüketici kuruluşları incelenmiştir. İkinci bölümde T.K.H.K’nun muhasebe ile bağlantısı kurularak, kanunun muhasebe uygulamalarına etkisi incelenmiştir. Bu amaçla; kanunun işletme ve muhasebe bölümünde, Muhasebe uygulamaları Genel Tebliği’nde meydana getirebileceği etkiler ile T.K.H.K’da yer alan tüketicilerin sahip oldukları haklar ve ekonomik çıkarlara yönelik hakların muhasebeleştirilmesi bu bölüm içerisinde yer almaktadır. Üçüncü bölümde, T.K.H.K’nun muhasebeyi ilgilendiren düzenlemelerinin Abacı Halı Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Ve Sanayi A.Ş ‘de ve Arçelik Yetkili Bakım Onarım Servisinde uygulamaları yer almaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTüketicinin korunması -- Hukuk ve mevzuat -- Türkiyeen_US
dc.subjectİşletmelerde sosyal sorumluluken_US
dc.subjectMuhasebeen_US
dc.titleTüketicinin korunması hakkındaki 4077. sayılı kanunun muhasebe uygulamaları üzerindeki etkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 99 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record