Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Turan
dc.contributor.authorAvcı, Mustafa
dc.date.accessioned2005-11-17T11:05:21Z
dc.date.available2005-11-17T11:05:21Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/9636
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 164399en_US
dc.description.abstractTez üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar, idarenin Takdir Yetkisi, Devlet Memurlarının Naklen Atanması ve Nakil işleminin Unsurları Bakımından Takdir Yetkisinin Kullanılmasıdır. Bazı konularda hukukun, uygun çözüm şeklini seçme hususunda idareye takdir yetkisi verildiğinden söz edilebilir. Bu alanlardan bir tanesi de Devlet memurlarının naklen atanmasını düzenleyen Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleridir. Nakil, kısaca memurların bir yerden başka bir yerdeki göreve atanması anlamında kullanılmaktadır. Bu atamayı kapsayan nakil işlemlerinde söz konusu olan hususlann belirtilmesi ve nakil işlemlerinde gözönünde bulundurulması gereken durumlar ile bu işlemleri yaparken idarenin takdir yetkisini ne şekilde ve hangi özellikleri gözönünde tutarak kullanacağının belirtilmesine çalışılmıştır. İdari işlemlerin unsurları bakımından nakil işlemlerinin de hangi unsurlarında takdir yetkisinin var olabileceği konusu incelenmiştir. Özellikle naklen atama işlemlerinde takdir yetkisinin kullanılmasına ilişkin durumlarda nelere dikkat edilmesi konusunda Danıştay'ın görüşlerini belirttiği Danıştay kararlarına yer verilmiştir. Bunların dışında uygulamada karşılaşılan ve tartışma konusu olan nakil işlemlerinin siyasi amaçlı olup olmamasının değerlendirilmesi, nakil işlemlerinin devlet ve memurlar bakımından maliyeti gibi konulara yer verilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİdari işlemler -- Türkiyeen_US
dc.subjectKamu personeli -- Türkiyeen_US
dc.subjectİdari yargı -- Türkiyeen_US
dc.titleDevlet memurlarının naklen atamasında idarenin takdir yetkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 90 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record