Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSelamet, Sevim
dc.date.accessioned2019-10-20T14:29:00Z
dc.date.available2019-10-20T14:29:00Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1303-9245
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJNU1USXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/18298
dc.description.abstractSürdürülebilir dünya görüşü, endüstriyel tasarımın ardından diğer tasarım alanları, hatta sanatta dahi seslendirilmeye başlandı. Konuyla ilgili olan hemen herkes bir şeyler yapılması gerektiğine inanırken, ne tasarım ne de tasarım eğitiminde hiç kimse yeterli donanıma sahip değil. Çevre dostu yaklaşımlar -bazen doğru bazen yanlış- sürdürülebilir tasarım olarak adlandırılıyor. Grafik tasarımcı için sürdürülebilir tasarım ilkelerini grafik tasarımla bütünleştirmek bazen zor olabiliyor. Diğer yandan sürdürülebilirlik uzmanlarının yaptığı bazı iyi niyetli öneriler de grafik tasarımın iletişim işlevini yitirmesine sebep olabiliyor. Bu çalışmada, tasarımda sürdürülebilirlik konulu araştırmalar gözden geçirilerek grafik tasarımın sürdürülebilirlik açısından hem soruna hem çözümüne olan katkıları; kültür, çevre, insan ve ekonomi faktörleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmeye çalışıldı. Grafik tasarımcının öncelikle sorumluluğunu ve potansiyelini fark etmesi gerekir. Bu çalışmada, grafik tasarımın kendini sorgulaması, konunun gündemde tutulması ve ihtiyaç duyulan yeni araştırmalara dikkat çekmek hedeflenmiştien_US
dc.description.abstractSustainable world view, then industrial design, has started to be mentioned in other design fields and even in art. Almost everyone related the subject believed that something should be done, but no one is adequately equipped neither on design nor design education. Environment friendly approaches -sometimes right, sometimes wrong- are called as sustainable design. Sometimes to integrate the principles of sustainable design with graphic design may be difficult for graphic designer. On the other hand, some well-intentioned suggestions made by sustainability experts can cause the loss of communication function of graphic design. In this research, as reviewing the studies on sustainable design, it is evaluated the contribution of graphic design to the problem and to the solution; considering culture, environment, human and economic factors. Graphic designers first must realize their responsibility and their potential. In this study, it is aimed to self-question graphic design, to keep the issue on the agenda and to draw attention to new needed research.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleSürdürülebilirlik ve grafik tasarımen_US
dc.title.alternativeSustainability and graphic desing148en_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalZonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi)en_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümüen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage125en_US
dc.identifier.endpage148en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record