Advanced Search
 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Kuru dolgu (dry-core) cam tozu yöntemi ile üretilen geleneksel Afrika cam boncukları 

  Afrika’da yapılmış̧ olan çeşitli şekillerdeki boncuklar, düzenleme biçimleri, renklendirme seçenekleri ve bir araya getirme yöntemleri sayesinde, yazılı dilin yokluğunda kişilerin karmaşık bilgileri bu yolla ifade etmelerini ...
 • “Öznel karşıtlık” formülasyonu ve animasyon sinemasında uyarlama 

  Yaratıcı ve özgür yapısı ilehayali dünyaların ve soyut anlatıların görselleştirilmesinde eşsiz olanaklar sunan animasyon sineması, edebi metinlerin uyarlanmasında yüksek potansiyele sahiptir. Dünyada bu potansiyelden ...
 • Atık camların kalıpla şekillendirme tekniğinde kullanımı 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Cam Bölümü; 0000-0002-8217-3874; 0000-0003-0777-9646; Yeşilay, Selvin; Biçer, Özge (İstanbul Üniversitesi, 2020)
  Cam, kimyasal, termal, mekanik, optik ve estetik özellikleri nedeniyle insanlık tarafından binlerce yıldır geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılmaktadır. Asırlardan beri sanatsal ve endüstriyel olarak birçok nesnenin ...
 • Animasyon film senaryosu üretiminde bir yöntem olarak: vladimir propp “masalın biçimbilimi” 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Çizgi Film Animasyon Bölümü; 0000-0001-9893-1070; Taş Alicenap, Çiğdem (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Karakterleri ve olayları anlatıya dönüştürmek, onlarla ilgili hikâyeler anlatmak insanoğluyla yaşıttır. Hikâye anlatmanın yüzyıllardır süregelen genel olarak kabul görmüş kuralları vardır. Zaman içinde en iyi şekilde ...
 • Oil spot (yağ benekli) sırların araştırılması ve geliştirilmesi 1200 0c 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; Genç, Soner; Erel, Ege Başak (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Seramiğin tarihsel gelişimde büyük öneme sahip olan Çin, günümüzde de seramik ve porselen alanında en etkin üretim merkezlerindendir. Temmoku sırların bünyesinde bulunan oil spot - yağ benekli sırlar Çin’de, Sung hanedanlığı ...
 • Ülkemizdeki cam sanatı eğitimi ve istihdam sorunlarının araştırılması: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü örneği 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; 0000-0001-7378-027X; Sevim, S. Sibel; Turan, Nihal (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Mezopotamya’dan Avrupa’ya kadar birçok medeniyet tarafından kullanılan cam malzemenin keşfi arkeolojik verilere göre M.Ö. 3000’dir. Cam eğitimi ilk olarak usta-çırak ilişkisi ile gerçekleştirilmiş ve 19. yüzyıldan itibaren ...
 • Yemek kültürü ve sofra seramikleriyle etkileşimi 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; Sevim, Cemalettin (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  İnsanın hayatı boyunca vazgeçemediği yaşamsal ihtiyaçlarından bir tanesi yemek yemedir. Yemekler ve kullanılan kaplar kültür ve geleneklere dayalı olarak tercihlere göre değişkenlik gösterir. İnsan, yemek ve yemek kabının ...
 • Renk, dekor ve form açısından 20. yüzyılda Avrupa’da üretilen endüstriyel seramik çaydanlıklar 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; Yıldırım, Öznur; Aygün, Sadettin (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Zaman içinde sanat olgusuna dönüşen seramik ürünlerde estetik kaygı her zaman var olmuştur. Estetik kaygının yanı sıra üründen beklenen işlev, ergonomi unsurunu da beraberinde getirmiştir. Seramik tasarım ürünü olan ...
 • Üniversite diplomalarının tasarlanması 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü; Taşçıoğlu, Melike; Yıldız, Cemalettin; Erdoğan Aydın, Dilek (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Bu araştırma diplomanın tasarlanan öğelerini incelemektedir. etimolojik olarak diploma ikiye katlanmış kağıt anlamına gelir ancak diplomanın güncel değeri ve anlamı bu fiziksel tanımlamanın çok daha ötesindedir. Diplomalar ...
 • Görsel iletişimde harf olarak rakamların kullanımı ve bunun okunurluğa etkisi 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü; Okur, Çağlar (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  21. yüzyılda görsel iletişimin sınırlarını genişletmek ve zenginleştirmek anlamında pek çok yeni tipografik yaklaşımda bulunulmuştur. Bu yeni tarz yaklaşımlar görsel iletişime beklenmedik perspektifer kazandırmıştır. ...
 • İspanya talavera seramikleri ve Kütahya çinilerinin karşılaştırılarak kültürel yaklaşımla değerlendirilmesi 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; 0000-0001-7378-027X; Sevim, S. Sibel; Hakan Dönmezer, Saime; Hakan Martınez, Ezgi; Sevim, Cemalettin; Çöl, Nilgün (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Bu araştırma İspanya Talavera ve Kütahya seramiklerinin, form, teknik, dekor ve çeşitlilik açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve özellikle bu doğrultuda ziyaret edilen Talavera de la Reina’da Cooperativa Ceramicas ...
 • Kırkyama’nın seramik sanatına yansıması: Zoe Hillyard örneği 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; 0000-0001-7378-027X; Sevim, S. Sibel; Yeşilmen, Nesrin (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Kırkyama; giyim veya kullanım eşyası olarak kullanılmak üzere küçük kumaş parçalarının dikilerek bir araya getirilmesi yöntemine denir. Daha büyük bir kumaş yapmak için küçük kumaşların birleştirilmesi yöntemini neredeyse ...
 • Midilli’de geleneksel çömlekçilik sanatı ve kültürel etkileşim 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; Sevim, Cemalettin (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Ege adaları sosyal, politik ve kültürel olarak çeşitli şekilde ve zaman dilimlerinde Türk ve Yunan halklarının gündemine gelmektedir. İki toplumun kültürü ve geleneği ele alındığında birçok benzeşimler ve değerler olduğu ...
 • Bilgisayar destekli seramik üretim yöntemi olarak üç boyutlu yazıcılar ve günümüz koşullarında uygulama örneği 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; Hakan Verdu Martınez, Ezgi; Can, Emre (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Bilgisayar destekli üretim yöntemlerinden olan üç boyutlu yazıcılar, günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hızlı prototipleme teknolojisinden hareketle temelleri atılan ve 1980’lerde geliştirilerek patenti alınan bu ...
 • Grafik tasarımın bilgilendirme ve yönlendirme tasarımındaki rolü ve Londra Eskişehir örnekleri üzerinden bir inceleme 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü; Taşçıoğlu, Melike; Erdoğan Aydın, Dilek (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Kentler büyüyen, gelişen ve giderek karmaşıklaşan organik yapılardır ve kentlerde yaşam kalitesini korumak, bir sistem kurma zorunluluğunu ve tasarımı beraberinde getirir. Özellikle hızlı nüfus artışının ve göçün yoğun ...
 • Hümanist yazının tarihsel kimliği 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü; Arı, Sevgi (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Bu çalışmada Gotik ve Hümanist yazı, Avrupa’da Ortaçağ’dan Rönesans’a geçişe paralel olarak tarihsel kimlikleri üzerinden incelenmektedir. Gutenberg’in matbaa tekniği, bu tekniğin getirdiği toplumsal dönüşümlerle birlikte ...
 • Feminist eleştiri kuramının Mary Cassatt’nın yapıtlarına uygulanması 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Serbest Yılmaz, Betül (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  XIX. yüzyılın ataerkil toplum yapısı; dönemin düşünür ve bilim adamlarının ırk-cinsiyet söylemleriyle güçlü bir temel üzerine oturtulmuştur. Kadının görevinin üreme olduğu salık verilerek kamusal- özel olarak ayrılan ...
 • Müzenin kamusallığının sanat yoluyla eleştirisi 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi; Karaca, Gülçin (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  21. yüzyılda Avrupa ülkelerindeki, Amerika’daki ve Türkiye’deki bienallerde, sergilerde ve sokaklarda sıkça örneklerine rastlanan katılımcı ve ilişkisel sanat örnekleri, sanatın geleneksel özelliklerini kullanmaz. Katılımcı ...
 • Seramik yüzeylerde maskeleme tekniğinin kullanımının araştırılması ve uygulanması 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; 0000-0001-7378-027X; Sevim, S. Sibel; İn, Hasan (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Neolitik Çağın erken dönemlerinde (M.Ö.7500-6500) seramiğin kullanım amaçlı olarak üretildiği ilk örneklere rastlanmaktadır. Tarihsel gelişime paralel olarak değişen ve gelişen seramik form çeşitliliğine, farklı topluluklar ...
 • Yıldönümü amblem tasarımları 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü; Okur, Çağlar (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Kurumsal yıldönümleri; çoğunlukla ticari ya da ticari olmayan markalar tarafından kurumsal kimliğin değerini arttırmaya, çalışanlarla, müşterilerle ilişkileri güçlendirmeye ve yatırımcı güveni oluşturmaya yardımcı olan ...

View more