Advanced Search
 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Oil spot (yağ benekli) sırların araştırılması ve geliştirilmesi 1200 0c 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; Genç, Soner; Erel, Ege Başak (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Seramiğin tarihsel gelişimde büyük öneme sahip olan Çin, günümüzde de seramik ve porselen alanında en etkin üretim merkezlerindendir. Temmoku sırların bünyesinde bulunan oil spot - yağ benekli sırlar Çin’de, Sung hanedanlığı ...
 • Ülkemizdeki cam sanatı eğitimi ve istihdam sorunlarının araştırılması: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü örneği 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; 0000-0001-7378-027X; Sevim, S. Sibel; Turan, Nihal (Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Mezopotamya’dan Avrupa’ya kadar birçok medeniyet tarafından kullanılan cam malzemenin keşfi arkeolojik verilere göre M.Ö. 3000’dir. Cam eğitimi ilk olarak usta-çırak ilişkisi ile gerçekleştirilmiş ve 19. yüzyıldan itibaren ...
 • Yemek kültürü ve sofra seramikleriyle etkileşimi 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; Sevim, Cemalettin (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  İnsanın hayatı boyunca vazgeçemediği yaşamsal ihtiyaçlarından bir tanesi yemek yemedir. Yemekler ve kullanılan kaplar kültür ve geleneklere dayalı olarak tercihlere göre değişkenlik gösterir. İnsan, yemek ve yemek kabının ...
 • Renk, dekor ve form açısından 20. yüzyılda Avrupa’da üretilen endüstriyel seramik çaydanlıklar 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; Yıldırım, Öznur; Aygün, Sadettin (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Zaman içinde sanat olgusuna dönüşen seramik ürünlerde estetik kaygı her zaman var olmuştur. Estetik kaygının yanı sıra üründen beklenen işlev, ergonomi unsurunu da beraberinde getirmiştir. Seramik tasarım ürünü olan ...
 • İspanya talavera seramikleri ve Kütahya çinilerinin karşılaştırılarak kültürel yaklaşımla değerlendirilmesi 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; 0000-0001-7378-027X; Sevim, S. Sibel; Hakan Dönmezer, Saime; Hakan Martınez, Ezgi; Sevim, Cemalettin; Çöl, Nilgün (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Bu araştırma İspanya Talavera ve Kütahya seramiklerinin, form, teknik, dekor ve çeşitlilik açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve özellikle bu doğrultuda ziyaret edilen Talavera de la Reina’da Cooperativa Ceramicas ...
 • Kırkyama’nın seramik sanatına yansıması: Zoe Hillyard örneği 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; 0000-0001-7378-027X; Sevim, S. Sibel; Yeşilmen, Nesrin (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Kırkyama; giyim veya kullanım eşyası olarak kullanılmak üzere küçük kumaş parçalarının dikilerek bir araya getirilmesi yöntemine denir. Daha büyük bir kumaş yapmak için küçük kumaşların birleştirilmesi yöntemini neredeyse ...
 • Midilli’de geleneksel çömlekçilik sanatı ve kültürel etkileşim 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; Sevim, Cemalettin (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Ege adaları sosyal, politik ve kültürel olarak çeşitli şekilde ve zaman dilimlerinde Türk ve Yunan halklarının gündemine gelmektedir. İki toplumun kültürü ve geleneği ele alındığında birçok benzeşimler ve değerler olduğu ...
 • Bilgisayar destekli seramik üretim yöntemi olarak üç boyutlu yazıcılar ve günümüz koşullarında uygulama örneği 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; Hakan Verdu Martınez, Ezgi; Can, Emre (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Bilgisayar destekli üretim yöntemlerinden olan üç boyutlu yazıcılar, günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hızlı prototipleme teknolojisinden hareketle temelleri atılan ve 1980’lerde geliştirilerek patenti alınan bu ...
 • Seramik yüzeylerde maskeleme tekniğinin kullanımının araştırılması ve uygulanması 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; 0000-0001-7378-027X; Sevim, S. Sibel; İn, Hasan (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Neolitik Çağın erken dönemlerinde (M.Ö.7500-6500) seramiğin kullanım amaçlı olarak üretildiği ilk örneklere rastlanmaktadır. Tarihsel gelişime paralel olarak değişen ve gelişen seramik form çeşitliliğine, farklı topluluklar ...
 • Çağdaş türk seramik sanatında resimsel anlatım 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; 0000-0001-7378-027X; Sevim, S. Sibel; Yıldırım, Öznur (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Günümüzde seramik sanatı, birçok farklı sanat disiplinini bir araya getiren çok yönlü bir sanat olgusuna dönüşmektedir. Seramik sanatında geleneksel öğeleri kullanarak çağdaş yorumlamalar yapmak günümüzde halen kullanılsa ...
 • 20. ve 21. yy. da sanatta malzeme olarak beden; performans sanatı 

  Demiral, Akın (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Performans sanatı, ilk adımları 1920’lerdeki sanat ortamında atılmış bir sanat yapma biçimidir. Avant garde sanat akımlarındaki biçimciliğe karşı çıkan ve kendinden önceki sanat anlayışını sorgulayarak sanatın sınırlarını ...
 • Geçmişten günümüze seramik sanatında ‘baykuş’ figürü 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; Başkırkan, Hasan (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  İnsanoğlunun varoluşundan günümüze kadar neredeyse her kültürde “baykuş” figürüne rastlamak mümkündür. Belki de paradoks ve gizin; yaşam ve ölümün, dinlenmenin, dişiliğin, karanlığın ve bilinmeyenin öğretmeni olduğu için ...
 • Yaş çamurlar üzerinde uygulanan mühür dekorları ve çağdaş uygulamalarından örnekler 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; 0000-0001-7378-027X; Sevim, S. Sibel; Kahraman, Duygu (Anadolu Üniversitesi, 2013)
  Seramiğin ilk olarak şekillendirilmesinden buyana çağlar boyunca mühür dekorları, yaş çamur dekor tekniklerinin vazgeçilmez öğelerinden biri olmuştur. “İnsanoğlu seramiği şekillendirmeye başladığı zaman elleri ile üzerine ...
 • 400 yıllık gelenek: hagi seramikleri 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; Çobanlı, Zehra; Özer, Gökçe (Anadolu Üniversitesi, 2013)
  Hagi seramikleri yalın formları ve yarı-saydam beyaz sırları ile Japon seramik sanatında önemli bir yere sahiptir. Hagi seramikleri 16.yüzyılın sonları-17.yüzyılın başlarında Kore’nin işgalinden sonra Japonya’ya getirilen ...
 • Günümüz seramik endüstrisinde ve artistik seramik yüzeylerde kullanılan baskı tekniklerinden örnekler 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; 0000-0001-7378-027X; Sevim, S. Sibel; Kahraman, Duygu; Çavdar, Gülçin (Anadolu Üniversitesi, 2013)
  Endüstriyel Seramik üretiminin en temel amacı insan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi üzerine kurulmuş olmasıdır. Üretilen nesnelerin hedefi ve kapsamı büyük bir önem taşımaktadır. Üretimin en temel basamağını oluşturan ...
 • Moda tasarımında sanatsal ifade önerisi olarak alternatif malzemeler: seramik elbiseler 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; Hakan Verdu Martınez, Ezgi (Anadolu Üniversitesi, 2012)
  Günümüzde sanatçıların farklı malzemeler kullanarak, düşüncelerini ifade etmede sınırları zorlamaya başlaması, kendi anlatım ve üretim olanaklarını zenginleştirme çabaları, ifadede özgünlüğü de beraberinde getirmektedir. ...
 • Kamusal alanda atık seramiklerin kullanımına bir örnek: Şandıgar Kaya Bahçesi Hindistan 

  Ağatekin, Elif (Anadolu Üniversitesi, 2012)
  Kamusal alanlar, toplumun her kesimine ait olan mekânlardır. Dünyada bazı kamusal alanlar diğerlerinden sahip oldukları özellikleriyle ayrılırlar. Mimar Le Corbusier’in Hindistan’ın ilk plânlı şehri olarak tasarladığı ...
 • Farklı bünyeler üzerinde raku sırlarının araştırılması 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; Genç, Soner; Taçyıldız, Ensar (Anadolu Üniversitesi, 2012)
  Raku, 16. yüzyılda ilk olarak Japonlar tarafından kullanıldı ve bu pişirim tekniğini başlatan ailenin ismiyle adlandırıldı.Raku seramikler çay seremonilerinde çok önem kazandı. Raku kelime olarak özgürlükten hoşlanma, ...
 • Anadolu Üniversitesi eğitim karikatürleri müzesi seramikleri 

  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü (Anadolu Üniversitesi, 2012)
  Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi 2002 yılında kurulmuş, 2004 yılında da bu Merkeze bağlı olarak Eskişehir’in ilk yerleşim bölgesi olan Odunpazarı semtindeki SIT Alanı içinde Eğitim ...
 • Seramik Yüzeylerde Maskeleme Tekniğinin Kullanımının Araştırılması ve Uygulanması 

  Neolitik Çağın erken dönemlerinde seramiğin kullanım amaçlı olarak üretildiği ilk örneklere rastlanmaktadır. Tarihsel gelişime paralel olarak değişen ve gelişen seramik form çeşitliliğine, farklı topluluklar arasındaki ...

View more