Advanced Search

Now showing items 1-3 of 3

  • Ius Gentium ve uluslararası hukuk 

   Karakocalı, Ahmet (Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Günümüzde insan ilişkilerinde uygulamalı bir unsur olarak uluslararası hukukun mevcudiyeti birçokları tarafından şüphe veya alaycılık ile karşılanmaktadır ve hukukun kendisi için esas teşkil ettiği iddia edilen bu gibi ...
  • Konut finansmanı sözleşmeleri kapsamında tahsil olunan yeniden yapılandırma ücretinin tüketici hukuku bakımından yasal dayanağının incelenmesi 

   Anadolu Üniversitesi; Karakocalı, Ahmet (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   Tüketici hukuku, hukuk uygulamasında dikkat çekici bir biçimde yer almaktadır. Bu alanda ve özellikle kredi veren kuruluşlar ile tüketiciler arasında ortaya çıkan tahsil edilen kredi masrafların iadesi konulu uyuşmazlıkların ...
  • Roma aile hukukunda patria potestas 

   Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Roma Hukuku Anabilim Dalı; 0000-0003-0303-5252; Sütken, Elvan (Anadolu Üniversitesi, 2019)
   Patria potestas’ın (baba hakimiyetinin), familia (Roma ailesi) kelimesi ile asıl işaret edilmek istenen oluşuyla vurgulanan önemi ve Roma ailesinin (familia’nın), devletin (civitas’ın) ilk oluşumundaki temel taşı oluşu, ...