Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkbaş, Kasım
dc.contributor.authorŞen, Gökhan İlker
dc.date.accessioned2019-10-20T19:32:57Z
dc.date.available2019-10-20T19:32:57Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1303-0876
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVek5qQTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/18696
dc.description.abstractBu çalışmada, pozitif ayrımcılık olgusuna dair kavramsal ve teorik bir inceleme ve bu kavramın kadınlar özelinde Türkiye’deki uygulanması ile konunun siyasi elitler ve toplumsal düzeydeki algısının araştırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, çalışma dört ayrı yöntemsel aşamadan meydana gelmektedir. İlk aşama literatür incelemesi, ikinci aşama mevzuat taraması, üçüncü aşama nitel görüşmeler ve dördüncü aşama nicel tekniğin uygulanmasından oluşmaktadır.en_US
dc.description.abstractThis study aims at a conceptual and theoretical analysis of the concept of positive discrimination, its application in Turkey and its perception on elite level and among the Turkish society. To this end, the study includes four separate methodologically different sections. The first section is dedicated to a literature survey. The second section consists of an overall review of the legal measures that may be associated with the positive discrimination. The third section is left for the qualitative study whereas in the fourth section there are the findings of the quantitative method.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleTürkiye’de kadına yönelik pozitif ayrımcılık: Kavram, uygulama ve toplumsal algılaen_US
dc.title.alternativeA research on the positive discrimination policies for women in Turkey: The concept, practice and perceptions in the societyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesien_US
dc.identifier.volume2013en_US
dc.identifier.issue0en_US
dc.identifier.startpage165en_US
dc.identifier.endpage189en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.contributor.institutionauthorAkbaş, Kasım


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record