Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖnal, Ali
dc.date.accessioned2019-10-20T19:33:28Z
dc.date.available2019-10-20T19:33:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2147-1053
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFd05EZzFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/18840
dc.description.abstractBilişim dünyasının gelişmesi, bireylerin zamandan ve nakitten tasarruf etmelerine yardımcı farklı yöntemlerin gün yüzüne çıkmasına hizmet etmektedir. Bu çerçevede e-ticaret, e-tebligat vb. kavramların yanında elektronik ödeme araçlarının da önemi son yıllarda artmaktadır. Ancak, bunlardan en dikkat çekeni, popülerliği hızla artan ve dünya üzerinde kullanımı git gide yaygınlaşan bitcoin sanal para ödeme birimidir. Bitcoin, bir merkez bankası yönetimi içinde olmayan, sanal ortamda "Madenci" adı verilen kimseler tarafından üretilen, bankalar veya başka bir tür ekonomik nakil aracı olmaksızın, doğrudan kişiden kişiye yapılan sanal para veya nakit transferi olarak nitelendirilmektedir. Dünyada birçok ülkede varlığı kabul edilen ve yasal olarak da düzenleme alanı bulan bitcoin, Türk hukukunda henüz yeterince tartışılmamıştır. Bu amaç gözetilerek Türk hukuku kapsamında bitcoinin yeri ve hukuki niteliği konusu tartışılacaktır.en_US
dc.description.abstractThe development of information technologies enables the emergence of different methods that can help individuals save time and money. Therefore, the importance of electronic payment tools, in addition to the concepts such as e-commerce and e-notification, has increased in recent years. However, the most interesting of these tools is the bitcoin virtual payment currency that is becoming increasingly popular and is used by more people every other day. Produced by people called "Miners", bitcoin is described as virtual money or cash transfer that is made directly from one person to another without banks or any other financial cash tools. Accepted as existing and found itself a regulatory area legally, bitcoin has not yet been discussed sufficiently in the Turkish law. Considering this gap, the place and legal status of bitcoin in the Turkish law will be discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.titleBanka Vasıtalı Ödeme Araçlarını Dışlayan Bir Sistem Olarak Kripto Sanal Para Bıtcoın ve Hukuki Niteliğien_US
dc.title.alternative(As a System Crypto Virtual Currency Bitcoin with Bank Indirect Payment Instruments and Legal Characteristics)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBanka ve Finans Hukuku Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue17en_US
dc.identifier.startpage165en_US
dc.identifier.endpage195en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record