Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKarakocalı, Ahmet
dc.date.accessioned2019-10-20T19:33:29Z
dc.date.available2019-10-20T19:33:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1306-9802
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBM09UVTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/18844
dc.description.abstractRoma hukukunun günümüz hukuk sistemleri üzerindeki etki ve izleri ağırlıkla özel hukuk bakımından ele alınıp incelenmektedir. Bununla birlikte Roma hukuku modern hukuk sistemlerinin tümü için ortak kavram, ilke ve değerleri de barındırmaktadır. Bu kavram, ilke ve değerlerin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği değişikliklerin modern anlamda uluslararası hukukun oluşumu ve gelişimi ile bağlantısı bulunmaktadır.Roma hukukunun uluslararası hukuk ile olan ilişkisini ortaya koymak esasen detaylı bir çalışma ile mümkündür. Zira Roma hukukunun uluslararası hukukun oluşumuna ve gelişimine katkıları belirlenirken, kavramsal ve tarihsel açıdan konuyu incelemek, bu arada Roma hukuku ve uluslararası hukuk bakımından yeterli bilgi birikimine sahip olmak gerekir. Günümüzde ise bu konuda yapılan kapsamlı çalışmaların sayısının oldukça az olduğu görülmektedir. Roma hukuku ve uluslararası hukuk arasındaki bağlantının genel çerçevesinin belirlenmesi ise, kapsamlı çalışmalara ışık tutacaktır.en_US
dc.description.abstractThe effects and traces of Roman Law on the modern legal systems are examined in terms of private law. However, Roman law has concepts, principles and values which are common to all modern legal systems. Changes of these concepts, principles and values in the historical process are related closely to the formation and development of international law in the modern sense.It is essentially possible to state connection between Roman law and international law with more detailed study. It is because when determining the Roman law contributions to the formation and development of international law, the conceptual and historical perspective of this subject has to be examined by having adequate knowledge in both Roman law and international law. Today, it is seen that the number of detailed studies on this subject is not very high. Examining the general framework of the connection between Roman law and international law will shed light on more detailed studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.titleRoma Hukuku ve Uluslararası Hukuken_US
dc.title.alternativeRoman Law and International Lawen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTerazi Hukuk Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Roma Hukuku Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue115en_US
dc.identifier.startpage14en_US
dc.identifier.endpage25en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record