Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzer, Mustafa
dc.contributor.authorÇiftçi, Necati
dc.date.accessioned2019-10-20T21:12:29Z
dc.date.available2019-10-20T21:12:29Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RjNU9UVTE=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/18946
dc.description.abstractNeo-Klasik büyüme teorilerinin temel öngörüsü ülkelerin büyüme oranlarının zaman içerisinde birbirine yakınsayacağıdır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghion- Howitt (1992, 1998) tarafından geliştirilen Ar-Ge tabanlı modeller ülkeler arasında büyüme oranlarının neden yakınsamadığına ilişkin daha tatmin edici bir açıklama getirmiştir. Bu çalışma Ar-Ge harcamaları, araştırmacı sayıları ve patent sayılarının GSYİH üzerindeki etkisini araştırmaktadır. OECD ülkeleri için panel veri tekniği kullanılarak yapılan analizlerde, Ar-Ge harcamaları, araştırmacı sayıları ve patent sayılarının GSYİH üzerinde pozitif ve yüksek oranlı bir etkiye sahip olduğuna yönelik bulgular elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe essential assumption of Neo-Clasic models is that the economic growth of contries will be convergence. Growth models have been developed by Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) and Aghion-Howitt (1992, 1998) have more satisfy explanations on convergence. In this study we exemine the effects of R&D expenditure, number of researchers and number of patents on GDP. We found possitive and high correlation among R&D, researcers, petents and GDP by using panel data analysis for OECD countries.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectMatematiksel Metotlaren_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.titleAR-GE tabanlı içsel büyüme modelleri ve AR-GE harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkisi:OECD ülkeleri panel veri analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSelçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue16en_US
dc.identifier.startpage219en_US
dc.identifier.endpage240en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record